Menu:   Nederlands   Engels


Het weerleggen van misvattingen is Guru-sevā

11 mei 2022


śrī śrī guru gaurāṅgau jayataḥ!

Rays of The Harmonist

Tweemaandelijkse Centenaire Publicatie, Uitgave No. 18
Gepubliceerd 10 mei 2022


Ter ere van het honderdste verschijningsjaar van
nitya-līlā praviṣṭa oṁ viṣṇupāda

Śrī Śrīmad Bhaktivedānta Vāmana Gosvāmī MahārājaOpgedragen aan en geďnspireerd door
nitya-līlā praviṣṭa oṁ viṣṇupāda

Śrī Śrīmad Bhaktivedānta Nārāyaṇa Gosvāmī Mahārāja
Het weerleggen van misvattingen is Guru-sevā


Passages uit het pas verschenen boek A True Servant, A True Master,

een brievenbundel van

Śrī Śrīmad Bhaktivedānta Vāmana Gosvāmī Mahārāja

Verschijnt voor het eerst in het Engels (en het Nederlands)

Brief 41, 28 maart 1977


vamana Als je niet beschikt over de kennis van tattva-siddhānta, is vooruitgang in bhajana niet mogelijk. Dit is de reden, waarom geschreven staat in Caitanya-caritāmrta [Ādi-līlā 2.117], “siddhānta boliyā citte nā karo alasa, jāha haite kṛṣṇe lāge sudṛḍha mānasa – wees niet gemakzuchtig met betrekking tot siddhānta, die het verstand stevig richt op Kṛṣṇa.” Neem geen enkele vorm van misleidende leer of instructies aan van sahajiyās of nāma-aparādhīs. Als je iets hoort, moet je het alleen accepteren, nadat je het hebt kunnen verifiëren aan de hand van gezichtspunten en redeneringen in de geschriften. Een stelling is het waard te aanvaarden, wanneer deze gunstig is voor bhajana, maar als deze hieraan is tegengesteld, dient die stelling geheel te worden afgewezen, zoals je laag gezelschap zou afwijzen.

Het weerleggen van misvattingen is guru-sevā. Als je op zeker moment door krijgt, dat iemand een misleidende leer verkondigt, moet je deze op een beschaafde manier weerleggen en de smetteloze siddhānta vestigen. Deze actie is het ideaal van overtuiging in dienst van guru. Als je het verbergt, ondanks dat je de waarheid kent en hoort, vindt hypocrisie zijn uitweg en dat betreft plichtsbreuk. Dit (weerleggen van iemands gezichtspunt) is nooit tegengesteld aan nederigheid of amānī-mānada-dharma. De ijdele sentimenten van prākṛta-sahajiyās gaan gepaard met bijbedoelingen en komen min of meer voort uit eigenbelang. Ze cultiveren gehechtheid aan materiële objecten en vermeerdering van prestige in naam van vaiṣṇavisme. Degenen, die dorsten naar bhajana, gaan nimmer in gebreke van eenvoud. Vandaar, dat de toewijding van al hun ondernemingen omwille van Kṛṣṇa in alle opzichten op een prachtige wijze aantoonbaar is.

Je moet alle kennis van de geschriften, waarover je beschikt, gebruiken met de steun van een sprankje genade van guru en Vaiṣṇava’s om een misvatting te weerleggen. “Tato duḥsaṅgam-utsṛjya satsu sajjeta buddhimān – daarom dient een intelligent persoon slecht gezelschap op te geven en te associëren met heilige persoonlijkheden [Śrīmad-Bhāgavatam 11.26.26].” Dit moet je onthouden. Hierdoor ben je instaat om de rechtstreekse genade van guru en Vaiṣṇava’s in jouw hart waar te nemen. De uitvoering van de kīrtana van hari-kathā wordt prediken genoemd. Aangezien het verzadigd is van leven, gaat het de binnenste kamers van het hart binnen en krijgt daar zoete weerklank. Dit is hetgeen het hart van een mens verandert. De mens krijgt daarvan een nieuw, goddelijk leven. Je moet hari-kathā met enthousiasme prediken. Wees nooit afgeleid door de vraag, wat je moet eten, wat je moet dragen, of waar je moet wonen. “Yoga-kṣemaṁ vahāmy aham – Ik draag de last van hun benodigdheden en bescherm hetgeen ze hebben.” Maak jouw hart standvastig door deze uitspraak uit de Gītā [9.22] te bestuderen. Het verlangen naar dienstverlening betekent, dat dienstverlening jouw leven is; het is iets, dat wordt verkregen met geduld en enthousiasme.

In het Engels vertaald door het Team van Rays of The Harmonistcc by-sa.png Dit artikel "Het weerleggen van misvattingen is Guru-seva" kan worden gedeeld en verspreid met insluiting van de licentie Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Unported (CC BY-SA) om ervan verzekerd te zijn, dat het altijd vrij toegankelijk blijft. Gebruik onder vermelding van auteur, vertaler en uitgever.

Referenties:
Licentie: www.creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.nl
Auteur: Sri Srimad Bhaktivedanta Vamana Gosvami Maharaja, "To Refute Misconceptions Is Guru-seva"
Toegeschreven aan: Rays of The Harmonist On-line, Tweemaandelijkse Centenaire Publicatie, No. 18

Vertaler Nederlands: Indira dasi (CC BY-SA), "Het weerleggen van misvattingen is Guru-seva"
Uitgever: Jaya Radhe, Pro Deo Uitgever
TOP

DIT DOCUMENT IS BESCHIKBAAR ALS PDF


title=""