Menu

Het “dienen” van Jīvas

28 mei 2022

śrī śrī guru gaurāṅgau jayataḥ!

Rays of The Harmonist

Tweemaandelijkse Centenaire Publicatie, Eerste Jaargang, No. 19
Gepubliceerd 24 mei 2022

Ter ere van het honderdste verschijningsjaar van
nitya-līlā praviṣṭa oṁ viṣṇupāda

Śrī Śrīmad Bhaktivedānta Vāmana Gosvāmī Mahārāja

Opgedragen aan en geďnspireerd door
nitya-līlā praviṣṭa oṁ viṣṇupāda

Śrī Śrīmad Bhaktivedānta Nārāyaṇa Gosvāmī MahārājaHet “dienen” van Jīvas

Passages uit het pas verschenen boek A True Servant, A True Master,
een brievenbundel van

Śrī Śrīmad Bhaktivedānta Vāmana Gosvāmī Mahārāja

Verschijnt voor het eerst in het Engels (en het Nederlands)

vamana In het leven van toegewijden, die dienst verlenen, wordt iedere handeling en ieder gedrag, iedere beweging, die ze maken, iedere gewoonte en al hun beleid, zelfs de kleding, die ze dragen en waarmee ze zich sieren beschouwd als gunstig voor bhakti. Het doel van karma is bhakti, het doel van jńāna is om hetgeen te ervaren, dat ze hebben gehoord over hun gekoesterde doelstelling of met andere woorden, bhakti. De bedoeling van yoga is deze te gebruiken in en te verbinden met de dienstverlening aan Śrī Bhagavān, dus met bhakti. Bhakti en dienstverlening – deze twee zijn synoniem. Daarom zijn alleen de toegewijden van Bhagavān in de ware dharma van dienstverlening gegrondvest. Dienstverlening aan levende wezens, die door ku-karmīs wordt oproepen, is bedrog voortkomend uit onrealistische fantasie. De uitdrukkingen jīva-sevā (dienstverlening aan andere wezens) en jīva-prema (eeuwige liefde voor andere wezens) zijn ficties, strijdig met de gevestigde waarheid en onlogisch. Niemand krijgt ooit het resultaat van dienstverlening aan Śrī Bhagavān door de grove zintuigen van geconditioneerde zielen te dienen en een geregelde leverancier van hun lichamelijke en mentale eisen te worden. Men kan nooit een transcendent leven in dienstverlening bewerkstelligen door iets te dienen, dat inert is, of door de illusoire objecten geproduceerd door māyā lief te hebben.

Brief 14,
geschreven aan Umā Dīdī op 26 juli 1972


Men kan Bhagavān niet dienen door eenvoudig andere baddha-jīvas (geconditioneerde zielen) diensten te verlenen. Dit feit is in overeenstemming met de waarheid en de filosofische conclusie. Hiervan bestaat ruimschoots bewijsvoering. Een voorbeeld is de oudste zoon van Rṣabhadeva, Bharata Mahārāja, en zijn aardse begoocheling en gehechtheid aan een reekalf. Als gevolg van zijn dienstbaarheid en gedachten aan een bhaddha-jīva op het moment van zijn dood, moest hij als een dier worden geboren. Door daarentegen bevrijde persoonlijkheden en grote, geperfectioneerde zielen dienst te verlenen – dat wil zeggen, door guru en Vaiṣṇava’s te dienen – is dienstverlening aan Śrī Bhagavān gegarandeerd, want zij hebben altijd de rechtstreekse verbinding met Śrī Bhagavān onderhouden. Aangezien baddha-jīvas geen herinnering of kennis van Kṛṣṇa hebben, wordt alles, dat je voor hen doet, een oorzaak van materiële gebondenheid, van dienstverlening en hulp tot het tonen van jouw sympathie voor hen. Het woord ‘sevā ‘ (dienst) kan niet worden gebruikt voor baddha-jīvas; het woord sevā is alleen van toepassing op Śrī Bhagavān, het vererenswaardige object van iedereen, van zelfs uiterst bevrijde persoonlijkheden. Zo kun je ook geen prema koesteren voor baddha-jīvas; voor hen worden de woorden dayā (mededogen) en sahānubhūti (sympathie) gebruikt. Alleen Śrī Bhagavān, het hoogste object van prema, rechtvaardigt het gebruik van het woord prema. Hoe kan een huis, dat is afgesloten van de energiecentrale, over electriciteit beschikken? Vandaar dus, dat niemand ooit het welzijn van zijn ziel kan bewerkstelligen door baddha-jīvas te dienen. Integendeel, dergelijke activiteiten leiden tot een inferieure bestemming.

Brief 21, 5 augustus 1974cc by-sa.png Dit artikel kan worden gedeeld met insluiting van de licentie Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Unported (CC BY-SA) om ervan verzekerd te zijn dat het werk altijd vrij toegankelijk blijft onder vermelding van auteur, vertaler, licentie en uitgevers, zoals aangegeven onder referenties.

Referenties
Licentie overzicht: www.creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.nl
Auteur Engels: Sri Srimad Bhaktivedanta Vamana Gosvami Maharaja
Uitgever India: Pure Bhakti / Harmonist Monthly, "Serving Jivas"
Toegeschreven aan: Rays of The Harmonist On-line, Tweemaandelijkse Centenaire Publicatie, Eerste Jaargang, No. 19
Vertaling Nederlands: Jaya Radhe/Harmonist, "Het dienen van Jivas" (ongewijzigd)
Vertaler Nederlands: © 2022 Indira dasi CC BY-SA 3.0
Uitgever Nederland: Pro Deo Uitgever Jaya Radhe

DIT DOCUMENT IS BESCHIKBAAR ALS PDF
Vorige <= Onvervalst theďsme
Volgende => Wat Caitanya onder theďsme verstond

TOP


title=""