Menu:   Nederlands   Engels


Een berg waardevolle instructies

10 oktober 2021


śrī śrī guru gaurāṅgau jayataḥ!

Rays of The Harmonist

Maandelijkse Centenaire Publicatie – Amāvasyā Speciale Uitgave, Derde Jaargang, No. 9


Opgedragen aan en geïnspireerd door
nitya-līlā praviṣṭa oṁ viṣṇupāda

Śrī Śrīmad Bhaktivedānta Nārāyaṇa Gosvāmī Mahārāja

Een berg waardevolle instructies


Een schrijven van

Śrī Śrīmad Bhaktivedānta Nārāyaṇa Gosvāmī Mahārāja


Śrī Keśavajī Gauḍīya Maṭha, Mathurā
30 januari 1995

Verschijnt voor het eerst in het Engels (en het Nederlands)


narayanaŚrī Śrī Guru-Gaurāṅgau Jayataḥ

Śrī Keśavajī Gauḍīya Maṭha
Kaṁsa-ṭīlā P.O. Mathurā
30-01-95

Śrīman Viṣṇu,


Ontvang mijn toegenegen zegeningen. Ik hoop, dat het met de genade van Śrī Śrī Guru en Gaurāṅga in alle opzichten goed met jou gaat. Ik heb jouw twee brieven van 17-10-94 en 14-01-95 ontvangen. Jouw eerste brief kon ik niet op tijd beantwoorden, omdat ik meteen, nadat ik hem had ontvangen, voor een medische controle naar Mumbai moest gaan. De artsen in Mumbai zeiden, dat mijn aandoening zich heeft geïntensiveerd en dat ik voldoende rust en medicamenten moet nemen. Daarom ben ik daarna naar Purī gegaan, zodat ik een maand rust kon nemen. De reis naar Purī was voorspoedig. Ik heb iedere dag een wandelingetje langs het strand gemaakt en na een maand was mijn gezondheid weer praktisch op normaal peil. Ik ben op 24-01-95 in de avond naar Mathurā teruggekeerd. Ik ben blij, dat ik met jou aan de telefoon heb gesproken. Nu ga ik jouw brief beantwoorden.


1)     Je vroeg naar de glorie van de maand Kārtika. In de maand Kārtika heeft allerlei spel en vermaak van Kṛṣṇa plaatsgevonden.

a)     Meteen op de eerste dag van Kārtika, namelijk op [Śāradīya-]pūṁma, had de mahā-rāsa plaats in Vaṁśivaṭa in Vṛndāvana en werd de suprematie van Śrīmatī Rādhikā gevestigd.

b)     In deze maand van Kārtika heeft Moeder Yaśoda Kṛṣṇa met het koord van haar liefde aan een vijzel vastgebonden. Vóór dit incident is in geen enkele andere manifestatie van Kṛṣṇa iemand in staat geweest om Hem vast te binden.

c)     In deze maand heeft Kṛṣṇa Govardhana opgetild en de trots van Indra verpletterd.

d)     In deze maand hebben de gopīs op de dag van de rāsa, nadat Kṛṣṇa was verdwenen, de hoogste staat van prema in afgescheidenheid bereikt.

e)     Toen Hij weer verscheen, hebben de gopīs Kṛṣṇa vastgebonden met de sjaal van Rādhārāṇī, waardoor Hij bekend staat als Rādhā-Dāmodara. De betekenis van Rādhā-Dāmodara is groter dan die van Yaśodā-Dāmodara. Śrīla Rūpa Gosvāmī heeft deze hogere gevoelens getoond in Śrī Rādhā-Dāmodara in Vṛndāvana [in zijn vers in Stava-mālā *].

aṅga-śyāmalima-cchaṭābhir abhito mandīkṛtendīvaraṁ
    jāḍyaṁ jāguḍa-rociṣāṁ vidadhataṁ paṭṭāmbarasya śriyā
vṛndāraṇya-vilāsinaṁ hṛdi lasad-dāmābhir āmodaraṁ
    rādhā-skandha-niveśitojjvala-bhujaṁ dhyāyema dāmodaram

Zijn donkere lichaamsuitstraling verduistert die van een blauwe lotus, Zijn schitterende gele kleding verslaat de uitstraling van gouden kuṅkuma, Hij amuseert Zich met tijdverdrijf in Śrī Vṛndāvana, Zijn borst wordt opgeluisterd door een prachtige vaijayantī bloemenslinger en Zijn mooie linker hand rust op de schouder van Śrī Rādhā. Ik mediteer op die Śrī Dāmodara.

f)     In deze maand heeft Akrura Kṛṣṇa naar Mathurā gebracht en in dezelfde maand op de Caturadaśī van de wassende maan heeft Kṛṣṇa Kaṁsa omgebracht. Ook in deze maand heeft Hij Vyomāsura en de Keśī demoon vermoord. Op Bahulāṣṭamī van deze maand heeft Rādhā-kuṇḍa zich gemanifesteerd. Dit is de maand van Śrīmatī Rādhikā. Ze wordt ook Kārtikeśvarī (Godin van de maand Kārtika) of Ūrjeśvarī genoemd. Ūrjeśvarī impliceert energie (ūrja), namelijk vermogen (śakti). Śrīmatī Rādhikā is het hoogste vermogen (śakti) van Kṛṣṇa. En Haar manifestaties zijn de hlādinī-śakti (genadevermogen), prema-bhakti, dat Kṛṣṇa kan boeien.


2)     [Met betrekking tot jouw vraag over Govardhana...] Govardhana is een bhakta-avatāra of sevaka-avatāra van Kṛṣṇa. Kṛṣṇa voert het meeste spel en vermaak uit bij Govardhana. Mānasī-Gaṅgā vormt een onderdeel van Govardhana, waar Kṛṣṇa de koeien en Zijn sakhas water laat drinken en waar Hijzelf ook water drinkt. Hij heeft daar allerlei plezier gemaakt met de sakhīs, vooral als Veerman van Mānasī-Gaṅgā. Hij doet allerlei spel met Zijn sakhas en sakhīs in de diverse kuñjas van deze Govardhana. Rādhā-kuṇḍa en Śyāma-kuṇḍa zijn de ogen van Govardhana. Kusuma-sarovara ligt ook in Govardhana. De gopīs gingen daar naartoe om Kṛṣṇa te zien onder voorwendsel van het plukken van bloemen. Govardhana zorgt voor drinkwater, hij zorgt voor koele schaduwplekken onder prachtige, geurende, dichte bomen, allerlei soorten bloemen en vruchten, diverse soorten loofhutten, weidegronden en een veelvoud aan speelplekken, waarmee hij Kṛṣṇa, de gopas, de gopīs en de koeien op iedere manier dient. Daarom wordt Govardhana een sevaka-avatāra of een bhakta-avatāra genoemd. Bovendien heeft Kṛṣṇa Zelf op de ene manier de rol van een sevaka aangenomen en op een andere manier heeft Hij de gedaante van Govardhana aangenomen en heeft pūjā-arcana uitgevoerd en Govardhana bhoga geofferd. Daarom staat Govardhana ook bekend als een manifestatie (avatāra) van Kṛṣṇa. De gopīs en de toegewijden aanvaarden Govardhana echter als bhakta-avatāra en bidden tot Govardhana als een toegewijde. En hij vervult dan ook hun gebeden.


3)     Door parikramā van de tempel te doen wordt men bevrijd van de gebondenheid aan het materiële bestaan. Als men op het moment van het huwelijk het gezinsleven binnengaan, moet men tegen de klok in rond het vuur lopen, maar de parikramā van Bhagavān, de guru, de Vaiṣṇava, de tempel en tulasī wordt uitgevoerd door met de klok mee te lopen. Tegen de klok in rondlopen resulteert in gebondenheid aan saṁsāra en met de klok mee rondlopen geeft bevrijding van saṁsāra.


4)     De uitvoering van parikramā rondom de tempel en het krijgen van darśana van śrī vigraha hebben hun respectievelijke specialiteiten en glorie. Maar toch is het resultaat van de darśana van śrī vigraha groter dan dat van een parikramā van de tempel. Śrī Caitanya Mahāprabhu heeft dit in Zijn spel aan Śrī Advaitācārya laten zien. Śrī mandira is Zijn huis en śrī vigraha is Hijzelf. Darśana van Kṛṣṇa is hoger dan het doen van parikramā van Zijn huis. Darśana van śrī mūrti en tot Hem bidden geeft gemakkelijk kṛṣṇa-prema. Bovendien krijgt de sādhaka gretigheid om rāgānuga-bhakti binnen te gaan.


5)     Śrī Govardhana parikramā moet worden uitgevoerd met de aspiratie om darśana van Śrī Śrī Rādhā-Kṛṣṇa te krijgen. Tijdens parikramā zoeken hogeklasse sādhakas in iedere kuñja naar Śrī Śrī Rādhā-Kṛṣṇa. Door op deze manier parikramā van Śrī Govardhana uit te voeren krijg je zijn zegen en op die manier krijg je prema, die op zijn beurt darśana van Kṛṣṇa schenkt.


6)     Het woord aiṁ wordt gebruikt voor guru. Zoals het woord auṁ (oṁ) de letters a, u en m bevat, zo geeft guru in aiṁ plezier aan Kṛṣṇa of Kṛṣṇā (Rādhikā) of aan Hen beiden. Deze betekenis is op vertrouwelijke wijze ingebed in het woord aiṁ. Alles gerelateerd aan guru-tattva bevindt zich in zijn zaadvorm in aiṁ.


7)     Na sannyāsa ging Mahāprabhu naar Jagannātha Purī. Hij wilde eigenlijk naar Vṛndāvana gaan, maar Yogamāyā liet Hem niet naar Vṛndāvana gaan en stuurde Hem in plaats daarvan naar Purī. Het mysterie hiervan is alsvolgt. Was Mahāprabhu naar Vṛndāvana gegaan, hadden de stimuli (uddīpana) daar het feit, dat Hij Kṛṣṇa is, niet verborgen gehouden en dan zou Zijn identiteit als Kṛṣṇa aan iedereen geopenbaard zijn geworden. Hij heeft Zijn gevoelens voor het welzijn van de wereld verborgen gehouden en om rādhā-bhāva te ervaren is Hij niet naar Vṛndāvana gegaan maar naar Purī. Hij had rādhā-bhāva niet kunnen proeven in Vṛndāvana, omdat het gevoel van Kṛṣṇa zich daar zou hebben gemanifesteerd.


Voorheen heb ik me in mijn schrijven tot jou gericht met het woord āp [het beleefde voornaamwoord u], maar je scheen je er niet gemakkelijk bij te voelen. Dus vanaf nu richt ik me tot jou met tum [het informele voornaamwoord jij].


Je wil me op iedere manier dienen met jouw lichaam, geest en woord en dat doe je dan ook. Dit is de houding, die je moet hebben, en je moet dezelfde gevoelens koesteren jegens Śrī Śrī Rādha-Kṛṣṇa. Welke dienst kunnen wij, sādhakas, Hen eigenlijk verlenen? Desondanks dient een dergelijk gevoel te worden vastgehouden. Wanneer je terugkomt, nadat je jouw studie hebt afgerond, kunnen we van gedachten wisselen om vast te stellen, wat je daarna gaat doen: thuis blijven, in de maṭha gaan wonen, of gaan prediken enzovoort. Tegen die tijd kunnen we op basis van jouw mentale staat en aanleg beslissen, hoe je de meeste dienst aan Bhagavān kunt verlenen en sādhana-bhajana kunt uitvoeren samen met het creëren van inkomsten voor jouw levensonderhoud.


Jouw ouders, Śrī Tamāla-Kṛṣṇa dāsa en Sucitrā devī, hebben me het geld gegeven, dat je had gestuurd. Alle financiële middelen, die je van tijd tot tijd ten behoeve van dienstverlening stuurt, dragen bij aan de publicatie van boeken. Voorlopig kun je met die dienstverlening doorgaan, want ik hoop, dat de komende tijd meer boeken gepubliceerd gaan worden.


Bhakti Rasāyana is juist gepubliceerd geworden. Nectar of Govinda-līlā en Going Beyond Vaikuṇṭha waren reeds gepubliceerd. Het volgende boek ligt al bij de drukker. Veṇu-gīta is bijna gereed voor de drukker. De manuscripten voor Śrī Manaḥ-śikṣā, Śrī Śikṣāṣṭakam en Upadeśāmṛta naderen eveneens hun voltooiing. Zodra de tijd het toelaat en de financiën zijn geregels, gaan we proberen ze te publiceren.


Wat verder nog? De rest gaat goed. Aanvaard nogmaals mijn toegenegen zegeningen. Stuur een antwoord, zodra je deze brief hebt ontvangen.


Altijd mijn beste wensen voor jou,
Śrī Bhaktivedānta Nārāyaṇa


cc by-sa.png Dit artikel kan worden gedeeld met insluiting van de licentie Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Unported (CC BY-SA) onder vermelding van auteur, Srila Bhaktivedanta Narayana Gosvami Maharaja, Rays of The Harmonist, Jaargang 3, No. 9 en Pro Deo Uitgever Jaya Radhe, Nederlandse vertaling: Indira dasi.

www.creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.nl
www.purebhakti.com/resources/harmonist-monthly/109-centennial-editions-iii/1776-a-mine-of-valuable-instructions
www.jayaradhe.nl/harmonist_een-berg-waardevolle-instructies.htm
PDF


TOP

title=""