Menu:   Nederlands   Engels


Die Mahāpuruṣa

18 juli 2021


śrī śrī guru gaurāṅga jayataḥ!

Rays of The Harmonist

Maandelijkse Centenaire Publicatie – Amāvasyā Speciale Uitgave, Derde Jaargang, No. 1
Opgedragen aan en geïnspireerd door
nitya-līlā praviṣṭa oṁ viṣṇupāda
Śrī Śrīmad Bhaktivedānta Nārāyaṇa Gosvāmī Mahārāja
“Die Mahāpuruṣa”Een lezing gegeven in het Bengaals door

Śrī Śrīmad Bhaktivedānta Nārāyaṇa Gosvāmī Mahārāja

Śrī Devānanda Gauḍīya Maṭha, Navadvīpa, 17 maart 1994

Voor de eerste keer verschenen in het Engels en het Nederlands
narayanaDoor de genade van deze mahāpuruṣa [Śrī Śrīmad Bhakti Prajñāna Keśava Gosvāmī Mahārāja] heeft Kali in een tijdspanne van de laatste zesentwintig jaar geen kans gezien om enige invloed op me uit te oefenen. Ik bied aan de lotusvoeten van deze mahāpuruṣa mijn śraddhā-puṣpāñjali aan.


Precies op deze plek hier in Koladvīpa hebben smārta-brāhmaṇas, sahajiyās en soortgelijke personen Śrīla Prabhupāda [Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura] aangevallen – er bestond hier totaal geen ruimte om te prediken. Maar deze mahāpuruṣa heeft Koladvīpa midden in hun gezicht grondig gevestigd. Ik geef me over aan deze mahāpuruṣa.


In de tijd van Śrīla Prabhupāda hebben alle vooraanstaande geleerden van Bangladesh zich heftig tegen hem verzet, zoals Bompendu, Tarka Vidyānidhi, Vedānta Śekhara en Vidyā Varidhi. Jaren later heeft Guru Mahārāja, nadat Śrīla Prabhupāda nitya-līlā was binnengegaan, hen allemaal uitgenodigd ter gelegenheid van de installatie van de godsbeelden [in Śrī Devānanda Gauḍīya Maṭha]. De tempelkamer (nāṭya-mandira) was nog niet gebouwd. Hij heeft zijn belangrijkste gasten toen op stoelen met namen erop laten plaatsnemen. Op die bijeenkomst hebben ze bekend. “We konden Prabhupāda niet begrijpen en ook niet, dat hij een mahāpuruṣa was. Niemand van ons kon hem toen herkennen en we hebben ons tegen hem sterk teweer gesteld. We realiseren ons echter nu geleidelijk, dat hij werkelijk een mahāpuruṣa was. Tijdens zijn gemanifesteerde aanwezigheid hebben we zijn glorie niet ingezien en waren tegen hem gekeerd.”


Waarom zeiden ze dat? Wie heeft hen dat laten realiseren? Ervoor zorg te dragen, dat dergelijke tegenstanders de glorie van Śrīla Prabhupāda gingen begrijpen, was de guru-sevā van deze mahāpuruṣa.


In slechts enkele dagen ‘ving’ Mahāprabhu Sārvabhauma Bhaṭṭācārya, Prakāśānanda Sarasvatī en anderen. Hij maakten hen volkomen aan Zijn lotusvoeten toegenegen en toonde hen Zijn glorie. Op dezelfde manier heeft mijn guru-pādapadma na de verdwijning van Śrīla Prabhupāda al die zogenaamde weledelgeleerde heren de glorie van Śrīla Prabhupāda’s lotusvoeten laten toucheren [erkennen].


Verder zeiden ze, “Hetgeen Sarasvatī-deva [Śrīla Prabhupāda] in die tijd vanwege ieders [ons] verzet niet voor elkaar kon krijgen – oh, hebt u met zijn genade wel voor elkaar gekregen door Koladvīpa hier te vestigen. Het is nu van blijvende aard!”*

_____

*) Zelfs nadat Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura had vastgesteld, dat Śrī Māyāpura, de geboorteplaats van Śrī Caitanya Mahāprabhu, zich aan de oostelijke oever van de Ganges bevindt, werd algemeen verondersteld, dat Śrī Koladvīpa het oorspronkelijke Māyāpura was.


Hoe glorieus is hij verder nog?


Guru Mahārāja heeft Asutosh Mukharjee, een vooraanstaande Sanskritist en een dig-vijaya paṇḍita, en alle andere gedegen geleerden – gerenommeerde figuren... [laten buigen voor de lotusvoeten van Śrīla Prabhupāda].

 

Toen Guru Mahārāja hier niet meer was, heb ik hen ook eens uitgenodigd. Ze zijn gekomen, hebben snel iets gezegd en haastten zich terug naar hun plek. Ze zijn niet eens gebleven om mijn kathā te horen. Maar toen Guru Mahārāja nog aanwezig was, werd hij door deze personen omringd als een leeuw, die rondliep en werd omringd door een stel ezels. Dat was de mahāpuruṣa, die mijn guru-pādapadma was.


Hier [in de Devānanda Maṭha] heeft hij met een donderstem op onweerlegbare wijze hun filosofieën verbrijzeld. Hij werd ook aangevallen, maar niet op dezelfde manier als Śrīla Prabhupāda. Een paar keer heeft iemand hem proberen te dwarsbomen.


Aan een dergelijke mahāpuruṣa bieden we allereerst onszelf aan en onze puṣpāñjali. De leden van de Gauḍīya Vedānta Samiti – mannen, dames, jongeren, sannyāsīs en alle anderen – houden er soms uiteenlopende meningen op na. Maar desondanks zijn we tot nu toe bij elkaar gebleven – alleen door zijn genade. We hebben gezien, dat anderen zich afscheidden.


Op deze plek kan daarom geen hari-kathā worden gesproken zonder de glorieën van deze mahāpuruṣa te bespreken. Door over hem te spreken komen onderwerpen over Śrīla Prabhupāda [van nature] naar voren en door te spreken over Śrīla Prabhupāda komen onderwerpen over Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura naar voren. Beiden hebben de innerlijke hartewens (mano ’bhīṣṭa) van Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura gepredikt.


We geven ons daarom over aan de lotusvoeten van deze mahāpuruṣa.
cc by-sa.png Dit artikel kan worden gedeeld met insluiting van de licentie Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Unported (CC BY-SA) onder vermelding van auteur, Sri Srimad Bhaktivedanta Narayana Gosvami Maharaja, Rays of The Harmonist, Jaargang 3, No. 1 en Pro Deo Uitgever Jaya Radhe, Nederlandse vertaling: Indira dasi.

www.creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.nl
www.purebhakti.com/resources/harmonist-monthly/109-centennial-editions-iii/1727-this-mahapuru-a
www.jayaradhe.nl/harmonist_die_mahapurusa.htm


PDF


TOP


title=""