MENU   Nederlands   EngelsDe noodzaak van onvervalste nederigheid

23 juli 2021


śrī śrī guru gaurāṅga jayataḥ!

Rays of The Harmonist

Maandelijkse On-line Uitgave - Jaargang 13 No. 13


Opgedragen aan
nitya-līlā praviṣṭaoṁ viṣṇupāda

Śrī Śrīmad Bhakti Prajńāna Keśava Gosvāmī MahārājaGeďnspireerd door en onder leiding van
nitya-līlā praviṣṭa o viṣṇupāda

Śrī Śrīmad Bhaktivedānta Nārāyaṇa Gosvāmī Mahārāja
De noodzaak van onvervalste nederigheid

door Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura Prabhupādaprabhupad.jpgMijn vrienden, die een groter talent hebben voor de liefde van de Al-liefde, Kṛṣṇa, verachten me niet, maar beschouwen me als hun nederige vriend door me op gratieuze wijze toe te staan gezegend te zijn met een onvermengde toewijding aan en liefde voor mijn eigen guru, die identiek is aan het overheerste Contra-Geheel van het overheersende aspect van de Al-liefde. Ik zal daarom nooit vijandig en ongevoelig zijn tegen degenen met een neiging om aan de Al-liefde te zijn toegewijd. Maar als ik eveneens een nederige positie heb, beschouw ik hen als vertrouwelijke leden, die ik met alle intimiteit en liefde moet dienen vanwege hun vertrouwelijke dienstverlening aan Hem.


Hier zijn de woorden gesproken door Śrī Caitanya Mahāprabhu Zelf, “Het is noodzakelijk om nederiger te zijn dan een grasspriet, als men werkelijk de naam van God wil opnemen.” Men verzoekt een ander nooit ergens om, tenzij men zijn eigen nietigheid realiseert. We bidden om hulp van anderen, wanneer we onszelf hulpeloos achten.


Śrī Gaurasundara heeft ons gezegd om de naam van God te aan te roepen, hetgeen betekent, dat hij ons heeft verteld de hulp van God te aanvaarden. Hij heeft ons ook gezegd nederiger te zijn dan een blad gras, wanneer we die naam aanroepen. Als we God aanroepen om Hem onze dienaar te maken of als we Zijn hulp vragen voor een of ander werk, dat we uitvoeren in ons eigenbelang, kunnen we de kwaliteit van nederigheid niet bewaren, die groter is dan die van een blad gras.


Het uiterlijk vertoon van nederigheid is geen eigenschap van laagheid, waarvan men nederiger wordt dan een blad gras. Een vertoon van nederigheid is niets anders dan onoprechtheid of schijnheiligheid. Aanroepen op een manier, waaraan onze ondergeschikte zal beantwoorden, kan God niet bereiken. Omdat Hij de Allerhoogste Onafhankelijke is, de Volmaakte, Zelfbewuste Entiteit, is Hij aan niemand ondergeschikt. Het is noodzakelijk om de eigen individualiteit geheel te vestigen in een staat van onverdorven nederigheid. Zonder het op deze wijze te doen bereikt het gebed niet de volmaakte Autocraat.


In het Engels aangepast uit The Gauḍīya, Jaargang 36, No. 4
door het Team van Rays of The Harmonist

cc by-sa.png Dit artikel kan worden gedeeld met insluiting van de licentie Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Unported (CC BY-SA) onder vermelding van auteur, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura, Tijdschrift Rays of The Harmonist, Jaargang 13, No. 13 en Pro Deo Uitgever Jaya Radhe, Nederlandse vertaling: Indira dasi.

www.creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.nl
www.purebhakti.com/resources/harmonist-monthly/106-year-13/1724-the-necessity-of-guileless-humility
www.jayaradhe.nl/harmonist_de_noodzaak_van_onvervalste_nederigheid.htm
PDF


TOP


title=""