Menu:   Nederlands   Engels


Wat is de meest ernstige vorm van Nāma-aparādha?

06 juli 2021


śrī śrī guru gaurāṅga jayataḥ!

Rays of The Harmonist

Maandelijkse On-line Uitgave - Jaargang 1 & 14 No. 5Opgedragen aan
nitya-līlā praviṣṭa oṁ viṣṇupāda
Śrī Śrīmad Bhakti Prajñāna Keśava Gosvāmī Mahārāja


Geïnspireerd door en onder leiding van

Śrī Śrīmad Bhaktivedānta Nārāyaṇa Gosvāmī Mahārāja
Wat is de meest ernstige vorm van Nāma-aparādha?

door Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura Prabhupāda


prabhupad.jpg


Vraag 1
Hoe kan men in een enkel leven perfectie bereiken?

Antwoord: Als men zijn vrije wil opgeeft en zich volkomen overgeeft aan śrī gurudeva en dan onder zijn leiding en zonder bijbedoelingen bhajana uitvoert, bereikt men perfectie in een enkele levensduur.

Vraag 2
Op welke manier kan men Śrī Bhagavān kennen?

Antwoord: Men zal de kathā van Bhagavān van de lotuslippen van śrī gurudeva met vertrouwen moeten horen. Er is geen andere manier om Śrī Bhagavān te kennen dan door zich met hart en ziel aan de lotusvoeten van śrī gurudeva over te geven. Alleen iemand, die dat doet, kan Śrī Bhagavān kennen.

Vraag 3
Wat is de meest ernstige vorm van nāma-aparādha of overtreding tegen de heilige naam?

Antwoord: De meest fatale overtreding is śrī gurudeva als een gewoon mens beschouwen. Door hem te blijven zien als louter een sterfeling kan men zelfs na miljarden wedergeboorten geen voordeel behalen. Iemand met een dergelijk aards begrip van de guru zal in bhakti allerlei soorten hindernissen tegemoet treden en het gevaar lopen om in de oceaan van materiële verlangens te verzinken. Behalve de lotusvoeten van śrī guru kan niets ons redden uit de ketenen van schadelijk gezelschap. De jīva is niet in staat zich aan de lotusvoeten van śrī gurudeva over te geven alleen omdat hij śrī gurudeva als een gewoon mens beschouwt.

Vraag 4
Wat is de functie van de ācārya?

Antwoord: De ācārya draagt de boodschap van Śrī Bhagavān. Hij komt ons de boodschap van Vaikuṇṭha brengen. Men moet die boodschap van Vaikuṇṭha van de lotuslippen van śrī guru aanvaarden via oren met een dienstverlenende houding. Is er volle overgave, dan kan men met de genade van de ācārya alles bereiken. Niemand kan de boodschap van Vaikuṇṭha op accurate wijze overbrengen dan alleen de inwoners van Vaikuṇṭha. Om iets over Calcutta te kunnen weten, moet je het horen van iemand, die Calcutta heeft gezien. Dan alleen krijg je ware informatie over Calcutta.

Vraag 5
Wat is de ware betekenis van sannyāsa?

Antwoord: Het uitvoeren van ononderbroken bhajana van Hari is ware sannyāsa. De sannyāsa of de verzaking van de toegewijden van Śrī Bhagavān bestaat uit het afwijzing van lustbevrediging (bhukti) en bevrijding (mukti). De toegewijden verzaken het verlangen naar zintuiglijk plezier en bevrijding en nemen hun toevlucht tot de lotusvoeten van Bhakti-devi.

Vraag 6
Wat is de functie van de sādhu?

Antwoord: De functie van de sādhu is vierentwintig uur per dag in contact blijven met de Absolute Waarheid. Door met een dergelijke levende bron, of levende sādhu, om te gaan en hari-kathā van hem te horen zal men onvermijdelijk vertrouwen in Bhagavān ontwikkelen, waardoor tevens de dienstbare houding gaat ontplooien. Men moet dan ook met een sādhu omgaan om een sādhu te worden. Als we met een sādhu associëren door ons aan hem over te geven, wordt alles, dat een belemmering vormt, zonder twijfel uitgewist. De functie van de sādhu is immers om de angst en zorg wegnemen van degenen, die hun toevlucht bij hem zoeken of met hem associëren, en om hen geluk te geven.

Het gezelschap van een sādhu kun je vergelijken met een batterij. De functie van de sādhu is de mensen van de wereld, die gekeerd zijn tegen Bhagavān, tot Hem toegenegen te maken. Alleen dit is het ware mededogen voor het levend wezen (jīve dayā). Als men sādhu-saṅga ernstig neemt, is eeuwig voordeel onvermijdelijk. De enige aanwijzing van iemands diepe ernst in de aanvaarding van sāhu-saṅga is, dat hij gewillig luistert naar de kathā van de sādhu en zich aan hem overgeeft en zijn leven overeenkomstig besteedt, waarbij hij is verzonken in toegewijde dienst. De bezigheid van de sādhu is geconditioneerde zielen, zoals wij, te bevrijden uit de ketenen van māyā.

Vraag 7
Welke soort perspectief moeten we aanvaarden om zeker te zijn van onze vooruitgang?

Antwoord: Als we kunnen zien, dat het hele universum dienst verleent aan Śrī Bhagavān, zullen we nooit verdriet ervaren.

We moeten kathā horen over de manier, waarop we Bhagavān kunnen dienen, van iemand, die ons Bhagavān kan laten zien en die Hem vierentwintig uur per dag dienst verleent. Dit is de enige manier om ons eeuwige, spirituele welzijn te bewerkstelligen. De sādhus, die bhaktas of toegewijden van Bhagavān zijn, zien met hun devotionele ogen constant Śyāmasundara Kṛṣṇa in hun hart. Door associatie met en de genade van dergelijke sādhus kunnen wij Bhagavān ook in ons hart zien.

Zonder maar een ogenblik te verliezen zijn we constant druk met dienstverlening aan Bhagavān. We moeten dienst verlenen en uitsluitend in het gezelschap van sādhus blijven. Door constant in dergelijke sādhu-saṅga te blijven wordt onze neiging tot dienstverlening voortdurend versterkt.

Bhagavān vervult feilloos iedere wens van Zijn overgegeven bhaktas en wijst hen nooit af – kṛṣṇa sei satya kare, jei māge bhṛtya (Śrī Caitanya-caritāmṛta, Madhya-līlā, 15.166). Alleen Śrī Bhagavān kan ons beschermen door ons Zijn toevlucht te bieden. Behalve Hij heeft niemand anders dat vermogen. Met een dergelijk vastbesloten vertrouwen kunnen we vrij worden van angst en zorgen en gelukkig en succesvol worden. Kṛṣṇa is de belichaming van alles dat gunstig is en als we volkomen vertrouwen hebben in Zijn natuur om gunsten te schenken, krijgen we zeker dergelijk voordeel. Woorden kunnen het grote goedniet tot uitdrukking brengen, dat wordt bereikt door zich volkomen aan de lotusvoeten van Bhagavān over te geven.

Vraag 8
Is het Godsbeeld (śrī-vigraha) Bhagavān Zelf?

Antwoord: Natuurlijk. Het Godsbeeld van Kṛṣṇa is Kṛṣṇa Zelf: “pratimā nahā tumi—sakṣat vrajendra-nandana – Je bent geen standbeeld, Je bent rechtstreeks de zoon van Nanda Mahārāja” (Śrī Caitanya-caritāmṛta, Madhya-līlā, 5.96). Het Godsbeeld is de vererenswaardige incarnatie van Bhagavān. De Godheid (iṣṭa-deva) van het hart van de sādhu manifesteert Zich uiterlijk als het Godsbeeld.

Vraag 9
Waar kan iemand zijn guru vinden?

Antwoord: Degene, die Śrī Kṛṣṇa, de belichaming van mededogen, uitkiest om naar jou te sturen als jouw guru, zal zich extern voor jou manifesteren als de mahānta-guru, de guru in de gedaante van de allerbeste, levende sādhu. Door de genade van Bhagavān krijgen we een guru en door de genade van de guru kunnen we Bhagavān bereiken.

Iemand krijgt een guru volgens zijn bepaalde bestemming. Verschillende soorten mensen hebben een verschillende aanleg en daarom stuurt Bhagavān, die alles weet, hen allemaal een bepaald type guru. Er zijn personen, die niṣkapaṭa-kṛpā, de ware genade van Bhagavān, willen hebben en voor hun eeuwige welzijn volkomen van Bhagavān afhankelijk zijn. Bhagavān, die blij is met oprechte personen met een simpel hart, manifesteert Zich voor hen als de guru, om hen genade te schenken. Maar degenen, die kapaṭa-kṛpā, de misleidende genade van Bhagavān, willen hebben, krijgen volgens de bepaalde aanleg van hun hart een zogenaamde guru, die wordt gestuurd door māyā, het externe vermogen van Bhagavān.

Voor iemand, die oprecht is, bestaat er geen belemmering. Hij zal heel snel een bonafide guru ontmoeten.


In het Engels vertaald door het Team van Rays of The Harmonist
Uit Śrīla Prabhupādera Upadesāmṛta
Voor deze on-line presentatie zijn de vragen opnieuw genummerd


_________________________
Śrīla Prabhupādera Upadesāmṛta is een compilatie van Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura
Prabhupada’s instructies in de vorm van vraag-en-antwoord
cc by-sa.png Dit artikel kan worden gedeeld met insluiting van de licentie Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Unported (CC BY-SA) onder vermelding van auteur, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura, Tijdschrift Rays of The Harmonist, Jaargang 1 & 14, No. 5 en Pro Deo Uitgever Jaya Radhe, Nederlandse vertaling: Indira dasi.

www.creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.nl
www.purebhakti.com/resources/harmonist-monthly/37-year-1/953-what-is-the-most-severe-nama-aparadha
www.jayaradhe.nl/harmonist_de_meest_ernstige_nama-aparadha.htm


PDF


TOP


title=""