Menu:   Nederlands   Engels


De veelzijdige glorie van Sri Guru-padapadma

7 augustus 2021


śrī śrī guru gaurāṅgau jayataḥ!

Rays of The Harmonist

Tweemaandelijkse Centenaire Publicatie, Uitgave No. 3


Ter ere van het honderdste verschijningsjaar van
nitya-līlā praviṣṭa oṁ viṣṇupāda

Śrī Śrīmad Bhaktivedānta Vāmana Gosvāmī MahārājaOpgedragen aan en genspireerd door
nitya-līlā praviṣṭa oṁ viṣṇupāda

Śrī Śrīmad Bhaktivedānta Nārāyaṇa Gosvāmī Mahārāja
De veelzijdige glorie van Śrī Guru-pādapadma


Passages uit het werk van

Śrī Śrīmad Bhaktivedānta Vāmana Gosvāmī Mahārāja


Voor het eerst verschenen in het Engels en het Nederlands


vamana.jpgEen gelofte om de vader van saṅkīrtana, Śrī Gaurasundara, te eren onder leiding van Śrīla Saccidānanda Bhaktivinoda Ṭhākura


Saṅkīrtana is onze eeuwigdurende bezigheid. Waar veel mensen voor kīrtana bijeen komen, spreken we van saṅkīrtana. Śrī Gaurasundara is de vader van saṅkīrtana; saṅkīrtana is Śrī Gaurāṅgas zoon. We bidden dringend aan iedereen om vanaf heden de gelofte af te leggen zich met het belangrijkste aspect van navadhā-bhakti bezig te houden, namelijk bhakti in de vorm van kīrtana, in Śrī Navadvīpa te wonen en de zegen te vragen van Śrī Gaurasundara, de Meester van Navadvīpa, en van Zijn vertrouwelijke metgezellen, de guru-varga, en met hun genade voortaan altijd de glorie van hun kwaliteiten te bezingen. Als veel zuivere uitvoerders van kīrtana voor saṅkīrtana bijeen komen, krijgt de saṅkīrtana een veel feestelijker en enthousiaster karakter. Daarom richten we aan onze godbroeders het verzoek zich bij deze saṅkīrtana te voegen en onze povere poging om dienst te verlenen feestelijk en geestdriftig te maken. We vragen hun genade in de woorden van Śrīla Ṭhākura Bhaktivinoda alsvolgt,

ekākī āmāra nāhi pāya bala, harināma saṅkīrtane
tumi kṛpā kari, śraddhā-bindu diyā, deha kṛṣṇa-nāma-dhane

Ik alleen vind geen kracht in het chanten van de namen van Hari. Geef me op genadevolle wijze een druppel transcendent vertrouwen en schenk me de rijkdom van Kṛṣṇas naam.

Overgave aan Śrī Hari, guru en Vaiṣṇavas is het hoogste goed dat alle hindernissen opheft

Ofschoon alleen bhakti het juiste pad is, dat positiviteit en geluk schenkt alsmede vrijheid van zorgen, angst en dood, doen zich op dat pad toch nog veel hindernissen voor, ook al is men niet verstoken van het behalen van resultaten, zelfs al neemt men zijn toevlucht tot het pad van bhakti en rent men er met gesloten ogen overheen. Al deze hindernissen op het pad van bhakti dienen eenvoudig voor het bekrachtigen van de onbuigzaamheid, waarmee men bhakti blijft uitvoeren. Hetgeen voor anderen een obstakel vormt, is voor toegewijden iets, dat bhakti voedt en doet toenemen. Brahmā heeft gezegd, O Mādhava! De toegewijden, die aan Jou zijn gehecht, betreden nooit het verkeerde pad. Jij beschermt hen in alle opzichten. En omdat ze door Jou worden beschermd, zwerven ze overal onbevreesd rond. Van obstakels maken ze een ladder naar gunstige vooruitgang en stijgen op naar Vaikuṇṭha. Om hindernissen in bhakti te kunnen overstijgen is het derhalve van essentieel belang de toevlucht te zoeken tot śrī guru, Vaiṣṇavas en Bhagavān. Śrī Gurudeva is de prakāśa-vigraha, de manifeste gedaante van Śrī Bhagavān. Hij is niet-verschillend van Bhagavān. We eerbiedigen Hem samen met Zijn metgezellen alsvolgt,

nāma-śreṣṭhaṁ manum api śacī-putram atra svarūpaṁ
rūpaṁ tasyāgrajam-uru-purīṁ māthurīṁ goṣṭhavāṭīm
rādhā-kuṇḍaṁ girivaram aho rādhikā-mādhavāśāṁ
prāpto yasya prathita-kṛpayā śrī gurum taṁ nato smi

[Ik ben Śrī Gurudeva alles verschuldigd. Waarom? Hij heeft me zoveel gegeven: het hoogste begrip van de heilige naam van Kṛṣṇa, de hoogste vorm van klank, die de hoogste gedachtenvorm bevat, aspiratie, een ideaal, alles. En hij heeft me de dienst aan onze grote redder, Śrī Caitanya Mahāprabhu, en Svarūpa Dāmodara gegeven. Hij heeft me in contact gebracht met Śrī Rūpa, die werd opgedragen de diepste, innerlijke roerselen van het hart, de hoogste devotionele liefde, rāgānugā-bhakti, te verspreiden. Gurudeva heeft me de oudere broer van Śrī Rūpa gegeven, Śrīla Sanātana Gosvāmī, die sambandha-jāna overdraagt, het juiste begrip van onze relatie met Śrī Kṛṣṇa. En hij heeft me Mathurā Maṇḍala geschonken, die me helpt om overal, waar ik mijn blik werp, aan Rādhā en Govinda te denken. Door zijn genade heeft Gurudeva de meest uitmuntende positie van Rādhā-kuṇḍa geopenbaard, de lievelingsplek van Rādhā en Govinda voor Hun spel en vermaak, alsmede deze Girirāja Govardhana. Tenslotte heeft hij me de hoop gegeven, dat er een dag komt, waarop ik de dienstverlening aan Śrī Śrī Rādhā en Mādhava kan krijgen. Mijn Gurudeva heeft me van al deze dingen verzekerd, dus ik buig mijn hoofd met alle respect voor zijn lotusvoeten. (Vertaling door Śrīla Bhakti Rakṣaka Śrīdhara Gosvāmī Mahārāja)]

De veelzijdige glorie van āśraya-vigraha Śrī Guru-pādapadma

Śrī Gurudeva doet niets anders dan op ieder moment kṛṣṇa-kīrtana uitvoeren. Hij is de belichaming van kīrtana van hari-kathā en is Śrī Hari uitermate dierbaar. Zijn woorden zijn zowaar Śruti [Veda]. Alleen met zijn genade kunnen we de ware natuur, naam, gedaante, kwaliteiten en het spel van Bhagavān kennen. Met zijn genade beginnen zelfs stommen te babbelen. Door zijn genade manifesteert Śuddhā Sarasvatī, de Zuivere Godin van Kennis of Śrī Bhaktisiddhānta-vāṇī, zich op de tong van het levend wezen. Alleen met zijn genade wordt het levend wezen gekwalificeerd om kīrtana van de kwaliteiten van Hari uit te voeren. In zijn mond bevindt zich een schatkamer vol juwelen van Śrī Haris glorie. Śrī Hari heeft alleen zijn geliefde (śrī gurudeva) deze onschatbare juwelen toevertrouwd. Śrī Gurudeva is geen gewone toegewijde. Hij is de grootste geliefde van Śrī Kṛṣṇa. Hij is een eeuwig perfecte inwoner van Vraja. In madhura-rasa is hij een gopī, een meisje van Vraja. Śrī Gurudeva is Bhagavān in de gedaante van een ācārya. Hij is āśraya-vigraha, het woonoord van liefde. Śrī Kṛṣṇa wordt door zijn liefde gebonden. Zijn verlangens zijn Kṛṣṇas verlangens. Zijn genade is Kṛṣṇas genade. Darśana van guru is darśana van Kṛṣṇa. Liefde voor guru is liefde voor Kṛṣṇa. Śrī Gurudeva is de eeuwige metgezel van Śrī Kṛṣṇa. Śrīla Kavirāja Gosvāmī Prabhu heeft het volgende gezegd,

yadyapi āmāra guru caitanyera dāsa
tathāpi jāniye āmi tāhāra prakāśa

guru kṛṣṇa-rūpa hana śāstrera pramāṇe
guru-rūpe kṛṣṇa kṛpā karena bhakta-gaṇe

śikṣā-guruke ta jāni kṛṣṇera svarūpa
antaryāmi, bhakta-śreṣṭhaei dui rūpa

Hoewel mijn guru de dienaar is van Śrī Caitanya, weet ik, dat hij een manifestatie van Hem is. De geschrift bevestigt, dat guru de gedaante van Kṛṣṇa is. In de gedaante van guru toont Kṛṣṇa Zijn genade aan de toegewijden. Ik weet, dat śikṣā-guru Kṛṣṇas ware natuur is. Als de Superziel en als de beste der toegewijden heeft Hij dus twee gedaanten.

In het Engels vertaald uit Prabandhāvalī
van Śrīla Bhaktivedānta Vāmana Gosvāmī Mahārāja
door het Team van Rays of The Harmonist


cc by-sa.png Dit artikel kan worden gedeeld met insluiting van de licentie Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Unported (CC BY-SA) onder vermelding van auteur, Sri Bhaktivedanta Vamana Gosvami Maharaja, Rays of The Harmonist, Tweemaandelijkse Centenaire Publicatie, No. 3 en Pro Deo Uitgever Jaya Radhe, Nederlandse vertaling: Indira dasi.

www.creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.nl
www.purebhakti.com/resources/harmonist-monthly/112-srila-bhaktivedanta-vamana-gosvami-maharaja/1758-the-multifaceted-glories-of-sri-guru-padapadma
www.jayaradhe.nl/harmonist_de-veelzijdige-glorie-van-sri-guru-padapadma.htm
PDF


TOP

title=""