Menu:   Nederlands   Engels


De inachtneming van Ūrja-vrata

1 november 2021


śrī śrī guru gaurāṅgau jayataḥ!

Rays of The Harmonist

Tweemaandelijkse Centenaire Publicatie, Uitgave No. 9


Ter ere van het honderdste verschijningsjaar van
nitya-līlā praviṣṭa oṁ viṣṇupāda

Śrī Śrīmad Bhaktivedānta Vāmana Gosvāmī MahārājaOpgedragen aan en geďnspireerd door
nitya-līlā praviṣṭa oṁ viṣṇupāda

Śrī Śrīmad Bhaktivedānta Nārāyaṇa Gosvāmī Mahārāja
De inachtneming van Ūrja-vrata

Passages uit het werk van


Śrī Śrīmad Bhaktivedānta Vāmana Gosvāmī Mahārāja


Verschijnt voor het eerst in het Engels (en het Nederlands)vamana.jpgIk was blij te horen, dat je met jouw moeder Ūrja-vrata volgt. In de maand van niyama-sevā moet men op gereguleerde wijze diverse onderdelen van bhakti uitvoeren in de wetenschap, dat “sevā se niyama – dienstverlening is die regulering.” Het is absoluut verplicht om iedere dag eredienst (pūjārcana) eredienst uit te voeren, ārati te zien, de lezing bij te wonen en kīrtana uit te voeren, verscheidene heilige boeken te bestuderen, Dāmodarāṣṭakam te reciteren en diverse andere stavas en stotras op te zenden. Het is verplicht om Śrīmad-Bhāgavatam of Śrī Kṛṣṇa-prema-taraṅgiṇī te lezen. Het horen en chanten van de Bhāgavata is de belangrijkste sādhana van bhakti. Bhagavān en Zijn toegewijde volgelingen worden bhāgavata genoemd. Śabda-brahma in boekvorm is Śrīmad-Bhāgavatam en de eredienst ervan is bhāgavata-kīrtana. Het horen, chanten, herinneren enzovoort van de naam, gedaante, kwaliteiten en vertellingen over Zijn spel en vermaak is de ware upāsanā (verering).

-- Patrāmṛta  (Brief 52)


Saṅgīta-carcā-dvārā prabhu ānanda-vidhāna-pūrvaka kārtika-māsa jāpana karibe – men dient de maand van Kārtika te besteden aan muzikale recitaties om Bhagavān in verrukking te brengen.” Deze uitspraak geeft ons de instructie om gedurende deze periode voor Śrī Bhagavān te dansen, te zingen en muziekinstrumenten te bespelen. Deze activiteiten bestaan zonder twijfel uit dienstverlening aan Hem en met deze activiteiten kan men wedergeboorte vermijden.

-- Patrāmṛta  (Brief 41)


Het is goed, dat je ieder jaar tijdens de maand van Dāmodara naar Vṛndāvana en andere dhāmas gaat om Ūrja-vrata in acht te nemen. Het volgen van Kārtika-vrata in huis is nogal beperkend. “Tīrthe kārtikaṁ kuryāt – men dient Kārtika in een heilige plaats na te leven.” Deze schriftuurlijke uitspraak geeft het speciale advies om naar een dhāma of tīrtha te gaan om Dāmodara-vrata in acht te nemen. Als je de vrata thuis uitvoert, zal je naar de winkel of naar jouw werk moeten gaan en aan de plichtplegingen van het materiële bestaan moeten voldoen. Als we daarentegen naar śrī dhāma gaan om zorgeloos śrī nāma te chanten, blijven we met lichaam, geest en levenskracht betrokken in het horen van hari-kathā en iṣṭa-goṣṭhī, waardoor we een betere kans maken om de grootste voorspoed te behalen.

-- Patrāmṛta  (Brie 76)

In het Engels vertaald door het Team van Rays of The Harmonist


cc by-sa.png Dit artikel kan worden gedeeld met insluiting van de licentie Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Unported (CC BY-SA) onder vermelding van auteur, Sri Bhaktivedanta Vamana Gosvami Maharaja, Rays of The Harmonist, Tweemaandelijkse Centenaire Publicatie, No. 9 en Pro Deo Uitgever Jaya Radhe, Nederlandse vertaling: Indira dasi.

www.creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.nl
www.purebhakti.com/resources/harmonist-monthly/112-srila-bhaktivedanta-vamana-gosvami-maharaja/1784-observing-urja-vrata
www.jayaradhe.nl/harmonist_de-inachtneming-van-urja-vrata.htm
PDF


TOP

title=""