Menu:   Nederlands   Engels


De aard van ware toegewijden

24 maart 2022


Rays of The Harmonist

Maandelijkse On-line Publicatie Ė Jaargang 2, No. 2 & Jaargang 15, No. 2
Engelse publicatie 15 maart 2009, Laatst bijgewerkt 23 maart 2022

www.purebhakti.com/resources/harmonist-monthly/
51-year-2/1032-the-nature-of-true-devotees

Opgedragen aan
nitya-līlā praviṣṭa oṁ viṣṇupāda

Śrī Śrīmad Bhakti PrajŮāna Keśava Gosvāmī MahārājaGeÔnspireerd door en onder leiding van
nitya-līlā praviṣṭa oṁ viṣṇupāda

Śrī Śrīmad Bhaktivedānta Nārāyaṇa Gosvāmī Mahārāja

De aard van ware toegewijden


door Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura Prabhupādabhaktisiddhanta Toewijding aan God wordt verkregen door te associŽren met degenen, die Hem en Zijn toegewijden dienen. Ze hebben dienstverlening aan God tot de essentie van hun leven verheven. Ze hebben de vertellingen over de namen, verschijning, attributen en het spel van God de basis van hun bestaan gemaakt en ze discussiŽren altijd over deze onderwerpen.

Er is niet alleen een groot verschil tussen de manier, waarop de gewone man over God nadenkt en de manier waarop de toegewijde over Hem nadenkt, maar de aard van deze twee vormen van beraadslaging zijn totaal tegengesteld aan elkaar. Onder gewone mensen hebben velen de neiging om God te vereren, van wie ze weten, dat hij werelds en hemels plezier en geluk kan geven. Degenen, die iets intelligenter zijn Ė dat wil zeggen, degenen die zich uiterlijk voordoen als wereldverzakers, maar in hun hart de grootste genieters zijn Ė pretenderen God te vereren met het doel om aan God gelijk te worden, gelijk aan de Allerhoogste Genieter, en om in Hem op te gaan.

Degenen, die zich tussen deze twee klassen in bevinden, vereren God met de intentie om de acht bovennatuurlijke vermogens te verkrijgen, zoals het vermogen om kleiner dan een atoom te worden en gewichtloos te worden om hun eigen verlangens tot vervulling te brengen. Hoewel ze pretenderen vereerders van God te zijn, zullen ze nooit de eeuwigheid van Gods namen, verschijning enzovoort willen erkennen. Ze denken, dat de Allerhoogste Meester door karma wordt bestuurd. Deze zogenaamde vereerders dienen God niet met het specifieke doel om Hem een plezier te doen. Integendeel, ze maken God tot hun dienaar.

De aard van ware toegewijden is anders dan die van hen. Zij koesteren niet de verwachting om plezier voor lichaam en huis in deze wereld of in de volgende te verkrijgen en zien het ook niet als noodzakelijk. De ontwikkeling van emancipatie, welke wordt aangeprezen als hoogste bereik voor de mens, vinden ze niet van belang. Ware toegewijden dienen God met hun eigen natuur, met iedere gedachte en met ieder sentiment in hun hart. Deze sterke neiging zwicht niet voor enige hindernis, maar wordt gedreven door een drang, die alle obstakels met kracht uit de weg ruimt. Dit lijkt op de sterke, turbulente stroom van de Ganges, die zich snel naar de zee beweegt en onderweg alle hoge en lage weerstanden overspoelt zonder een ramp te ondergaan en op geen enkel punt in snelheid afneemt om rust te nemen.

De toegewijden zijn altijd druk met hun dienstverlening aan God. Geen neiging naar iets anders, geen andere gedachte of daad behalve die dienstverlening vinden een gelegenheid om hun schaduw te werpen over de zielen van die bhakti-yogis, die onophoudelijk met God communiceren en volkomen aan Hem zijn gewijd. De toegewijde dienaren van God zijn uit zuivere liefde altijd bezig met het bieden van diensten aan Hem en Zijn toegewijden. Ze hebben geen vitaliteit om zich aan hun lichaam te wijden; aan degenen, die zijn gerelateerd aan hun lichaam, zoals hun vrouw en zonen, hun huis, aan al degenen, die hieraan zijn gerelateerd, aan huisdieren en vogels; of aan hun beroep, klasse, enzovoort.

Ze zijn gaan houden van de Heer van hun leven, die het leven van hun leven vormt en het leven van alles is en hebben zich met al hun energie aan Hem overgegeven. Dergelijke toegewijden wijden hun eigen zelf aan God en hebben alleen Hem tot de quintessentie van al hun ambities gemaakt. En Hij, die door hun toewijding wordt bevangen, heeft hen ook tot Zijn essentiŽle metgezellen verheven, ook al is Hijzelf het meest essentiŽle Wezen voor iedereen.

Uit: The Gaudiya, Jaargang 25, No. 5
Aangepast door het Team van Rays of The Harmonistauteursrecht Dit artikel "De aard van ware toegewijden" kan worden gedeeld met insluiting van de licentie Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Unported (CC BY-SA) om ervan verzekerd te zijn dat het werk altijd vrij toegankelijk blijft. Gebruik onder vermelding van auteur, vertaler en uitgever.

Licentie: www.creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.nl
Auteur: Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada
Artikel: Rays of The Harmonist On-line, Jaargang 2, No. 2 & Jaargang 15, No. 2 "The Nature Of True Devotees"
Vertaler Nederlands: Indira dasi, "De aard van ware toegewijden"
Uitgever: Pro Deo Uitgever Jaya Radhe
TOP

DIT DOCUMENT IS BESCHIKBAAR IN PDF


title=""