Menu

Blijf in de lijn van Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura

11 juli 2022


śrī śrī guru gaurāṅgau jayataḥ!

Rays of The Harmonist

Maandelijkse Centenaire Publicatie – Amāvasyā Speciale Uitgave, Vierde Jaargang, No. 6
Gepubliceerd 28 juni 2021, Bijgewerkt 28 juni 2022


Opgedragen aan en geïnspireerd door
nitya-līlā praviṣṭa oṁ viṣṇupāda

Śrī Śrīmad Bhaktivedānta Nārāyaṇa Gosvāmī Mahārāja

Blijf in de lijn van Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura


Uit een lezing gegeven in Hindi en Engels, Mathura UP, India - 19 april 2000

Śrī Śrīmad Bhaktivedānta Nārāyaṇa Gosvāmī Mahārāja


Verschijnt voor het eerst in het Engels (en het Nederlands)


narayana Śrīla Gurudeva [Hindi]: Het is een zeer moeilijk onderwerp. Door middel van het verstand denken we aan een vrouw; door middel van het verstand maken we ruzie met iemand; door middel van het verstand spreken we soms de waarheid en soms een leugen. In onze huidige staat doen we alle activiteiten door middel van het verstand. Dus als we luisteren naar vertellingen over het spel van Rādhā en Kṛṣṇa, denken we, dat we horen door middel van het verstand [dat wil zeggen, we denken, dat we dat spel louter kunnen horen en begrijpen door ons verstand erop te richten]. Als over dit spel lezen, denken we, dat we lezen door middel van het verstand [dat wil zeggen, we denken, dat we dat spel echt kunnen bevatten door er aandachtig over te lezen]. Als we uit woede met anderen vechten en andere [aardse] dingen doen [door middel van het verstand], zullen we ook met ons verstand begrijpen en denken, dat Rādhā en Kṛṣṇa transcendent (aprākṛta) zijn en dat Hun prema transcendent is. Dat weten we ook door middel van de faculteit (vṛtti) van het verstand. Die [ware bovenzinnelijke waarneming] echter is niet de aanleg van het [aardse] verstand. Om die reden kunnen degenen met een schoon [zuiver] verstand van hen horen, omdat ze lustbevrediging (viṣaya) volkomen hebben opgegeven, sādhana-bhajana hebben uitgevoerd en zich op de juiste wijze in de lijn (dhārā) van de guru-paramparā bevinden! Dan alleen komt dit allemaal – aprākṛta-śraddhā, aprākṛta-niṣṭhā, [aprākṛta-] ruci – naar hen toe, anders komt het na honderdduizenden levens nog niet.

Er bestaat een type persoon genaamd khaḍa-jaṭhiyā beṭā.*) Weten jullie wat een khaḍa-jaṭhiyā is? Een khaḍa-jaṭhiyā is iemand, die bij jan en alleman langs gaat. Dit is de tendens van het verstand. Als we iemand tegenkomen, die spreekt over vrouwen en mannen en tegen iedereen [zijn eigen volgelingen] zegt, dat hij hen gopī-veśa heeft gegeven, terwijl hij een tegenstander van de praṇālī (methodologie) van Śrīla Prabhupāda [Sarasvatī Ṭhākura] en Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura is – moeten we dan luisteren naar een dergelijk figuur, of niet? Moeten we naar hen toegaan, of niet? [In het Engels:] Stel hen die vraag.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_____________________________________

*) Khaḍa-jaṭhiyā beṭā – In Śrī Caitanya-bhāgavata (Madhya-khaṇḍa, Chapter 10) staat, “Mukunda was niet gekwalificeerd om de darśana van Mahāprabhu te krijgen, omdat hij bij tijd en wijle met impersonalistische sampradāyas associeerde en hun gevoelens overnam. Zijn geest en toegewijde dienst waren niet stabiel. Mahāprabhu noemde hem khaḍa-jāṭhiyā beṭā, omdat hij de ene keer een strootje (khaḍa) tussen zijn tanden hield en de andere keer Hem met een stok (jāṭhi) sloeg. De suprematie van toegewijde dienst ontkennen is hetzelfde als het lichaam van Bhagavān met een stok slaan.” Toen Śrīman Mahāprabhu later de liefde voor Hem van Mukunda zag, heeft Hij hem vergeven. [Met andere woorden, khaḍa-jāṭhiyā wijst op iemand, wiens devotionele begripsvorming en principes niet stabiel zijn. Daarom concentreren ze zich niet op één punt en associëren met jan en alleman.]


Puṇḍarīka prabhu [Engels]: De kwestie is, dat iemand het gevoel van de gopīs overdraagt en op die manier onmiddellijk het zaad van de gedaante weggeeft zonder in de lijn te volgen van de leer van Śrīla Prabhupāda Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura en Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura.

Śrīla Gurudeva [Engels]: Vooral Bhaktivinoda Ṭhākura.

Puṇḍarīka prabhu [Engels]: Is het juist om van die persoon te horen en instructies te nemen?

Śrīla Gurudeva [Hindi]: Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura is een bevrijde mahāpuruṣa. Na de Zes Gosvāmī’s is hij de Zevende Gosvāmī. Zijn Jaiva-dharma, al zijn boeken, zijn commentaar op Śrīmad-Bhāgavatam, dat niet langer beschikbaar is, zijn commentaar op Vedānta en zijn commentaren op de literatuur van de Gosvāmī’s vanaf Vilāpa-kusumañjali tot en met Manaḥ-śikṣā enzovoort, Mahāprabhu’s Śikṣāṣṭaka, Upadeśāmṛta – hij heeft op al die werken commentaren geschreven, nadat hij die boeken diep is binnengegaan [hun essentie heeft gerealiseerd]. Moeten we naar iemand gaan, die een persoon zoals Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura tegenspreekt? Nooit! Ga er niet naartoe! Afgezien van gopī-prema, ook al geeft hij alles, dat ermee te maken heeft, moet je er toch niet naartoe gaan. Dit moeten jullie weten; hetgeen hij geeft is geen gopī-prema. Wees geen khaḍa-jaṭhiyā.

[In het Engels:] Ga er niet naartoe! Wees eenpuntig. Probeer Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura en zijn lijn te volgen. Als je toch gaat, ben je een dwaas, want dan snap je deze dingen niet. Dan maak je muri en miśrī – van alles één pot nat [dan haal je de meest excellente spirituele begrippen naar het niveau van lagere aardse ideeën]. Dan maak je van prākṛta-prema (wereldse lust) en van aprākṛta-prema (transcendente liefde) hetzelfde ding.

[In Hindi:] Blijf er daarom ver van uit de buurt.

Śrīpāda Mādhava Mahārāja [Engels]: Iemand, die daar naartoe gaat om hari-kathā te horen...

Śrīla Gurudeva [Engels]: Nooit! Ga niet.

Śrīpāda Mādhava Mahārāja [Engels]: Moeten we contact houden met hem [de spreker] of niet?

Śrīla Gurudeva [Engels]: Nooit! Nooit! Wees heel strikt onder..., anders komt de zegen van Śrila Bhaktivinoda Ṭhākura, Śrīla Prabhupāda en Gurudeva niet. [Hindi:] Waarom overtreden ze de lessen van onze guru-paramparā ? Ze accepteren het niet. Ze geloven de concepties zelfs niet van Bhaktivinoda Ṭhākura. Als je zuivere bhakti wilt hebben, blijf dan op de juiste manier in deze materie gesitueerd. Anders komen aprākṛta-bhāvas (transcendente gevoelens) niet.

kṛpā kari’ prīti-tattva more deho bujhāiyā


Waar houdt pirīti zich op? Zoals ik heb gezegd, het hoogtepunt van pirīti bevindt zich in Rādhārāṇī. Er bevindt zich pirīti in de toegewijden. Welke toegewijden? Degenen die [gefixeerd] zijn in de concepties van Mahāprabhu. Pirīti kan zich alleen in hen manifesteren, anders manifesteert het niet. Verleen diensten aan dergelijke personen [die gesitueerd zijn in de concepties van Mahāprabhu]. Ga hun begrippen en saṁsarische (wereldse) ideeën niet op één lijn plaatsen. Als de ene kant wordt gekenmerkt door de rijkdom van de wereld en de andere kant door de instructies van dergelijke toegewijden... Met andere woorden, als aan de ene kant śraddhā en śravaṇa, kīrtana en de naam van Bhagavān zijn en aan de andere kant de rijkdom van de wereld, gaat het hart van toegewijden daar niet naartoe [naar de rijkdom van de wereld]. Degene, die is aangeraakt door aprākṛta-bhāva – een klein beetje maar – wordt ver boven deze zaken uitgetild. Hij walgt van al die aardse dingen.

kṛpā kari prīti-tattva more deho bujhāiyā
kṛtārtha hoibo mui saṁśaya tyajiyā


Haridāsa Ṭhākura zit daar. Er komt midden in de nacht aan de oever van de Gaṅgā een ontzettend mooie vrouw naar hem toe, zestien jaar, prachtig gedecoreerd, half naakt en begint tegen hem te praten. Was de Ṭhākura iemand anders geweest... [had deze zich niet kunnen beheersen]. Dit is hem niet één keer overkomen, het is hem twee keer overkomen. De eerste keer kwam Māyā-devī zelf naar hem toe, maar hij was verzonken in harināma en zag harināma als Krsna. Degene, die Kṛṣṇa ziet, die darśana van Rādhājī krijgt, zou die persoon Māyā zien? Het gebeurt van nature [dat zo iemand māyā niet ziet]. Er als een dergelijke ervaring er niet is, zullen degenen zonder een dergelijke ervaring vallen. Zelfs al gaat er maar een klein deeltje van pirīti bij iemand naar binnen, kan niets van de hebzucht, schoonheid, aantrekkingskracht of gevoelens van deze materiële wereld hem nog langer begoochelen. Dit moet je weten. Het is eenvoudig niet mogelijk. Hij kan een verdorven figuur blijven, maar geen van deze zaken kunnen hem meer raken. Dan kṛtārtha hoibo mui saṁśaya tyajiyā – worden alle twijfels opgeheven (saṁśaya tyajiyā) [en mijn leven wordt een succes en is gezegend (kṛtārtha hoibo mui)].cc by-sa.png Dit artikel kan worden gedeeld met insluiting van de licentie Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Unported (CC BY-SA) om ervan verzekerd te zijn dat het werk altijd vrij toegankelijk blijft onder vermelding van auteur, vertaler en uitgevers, zoals aangegeven onder referenties.

Referenties
Licentie overzicht: www.creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.nl
Auteur (spreker) Engels: Srila Bhaktivedanta Narayana Gosvami Maharaja
Uitgever India: Pure Bhakti / Harmonist Monthly, "Remain In The Line Of Srila Bhaktivinoda Thakura"
Toegeschreven aan: Rays of The Harmonist, Monthly Centennial Editions, Year 4, No. 6, Amavasya Special Edition
Vertaling Nederlands: Jaya Radhe / Harmonist, "Blijf in de lijn van Srila Bhaktivinoda Thakura"
Vertaler Nederlands: © 2022 Indira dasi (CC BY-SA)
Uitgever Nederland: Pro Deo Uitgever Jaya Radhe

DIT DOCUMENT IS BESCHIKBAAR IN PDF
Vorige <= Priti - Liefde
Volgende =>

TOP

title=""