Menu


Alles in deze wereld verandert

21 juli 2021


śrī śrī guru gaurāṅga jayataḥ!

Rays of The Harmonist

Maandelijkse On-line Uitgave - Jaargang 13 No. 1Opgedragen aan

nitya-līlā-praviṣṭa oṁ viṣṇupāda

Śrī Śrīmad Bhakti Prajñāna Keśava Gosvāmī MahārājaGeïnspireerd door en onder leiding van

nitya-līlā praviṣṭa oṁ viṣṇupāda

Śrī Śrīmad Bhaktivedānta Nārāyaṇa Gosvāmī Mahārāja
Alles in deze wereld verandert

door Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura PrabhupādaprabhupadDe naam van de Persoonlijkheid Gods is Viṣṇu. Het persoonlijke gezicht wordt in het Sanskriet aangeduid met ‘[Param] Brahman’, hetgeen bekent ‘grootmoedig’, ‘groot’, ‘gigantisch’ enzovoort en het vertegenwoordigt het macrokosmische gezichtspunt. De Persoonlijkheid, die los van Zijn schepping staat, is Viṣṇu. Viṣṇu beschikt over drie vormen van energie. Eén ervan is voor de manifestatie van Zijn eeuwige verblijfplaats, één is voor de manifestatie van de tijdelijke wereld en één is voor de schepping van zielen – inclusief die van mensen – die voortkomen uit Zijn taṭasthā-śakti en zich tussen de tijdelijke wereld en de eeuwige wereld bevinden. De ziel in de menselijke levensoort heeft twee voorkeuren: als hij God wil dienen, wordt hij toegelaten tot het eeuwige gebied en als hij de baas wil spelen over deze wereld, daalt hij erin af met het doel om in uiteenlopende capaciteiten te genieten van de producten van de begoochelende energie.


In deze wereld is alles aan het veranderen en transformeren; alles is onderhevig aan geboorte, ontwikkeling en dood. In onze huidige vorm van bestaan kunnen we niets anders verwachten dan onderhevig zijn aan geboorte, ontwikkeling en dood. Onze positie hier blijft veranderen. Als we hieraan niet langer willen meedoen, krijgen we een gevoel om een terugweg te zoeken naar de oorspronkelijke positie. Deze positie van oorsprong lijkt op een demarcatielijn van één dimensie en wordt aangeduid als “taṭasthā-śakti” [het drempel-  of kustlijnvermogen]  en dat is de bron van de menselijke zielen. Taṭasthā-śakti bevindt zich tussen twee vermogens van Viṣṇu – de ene houdt deze wereld der verschijnselen in stand en de andere is de bron van de manifestatie van de eeuwige wereld, die niet zoals deze wereld aan verandering onderhevig is. Deze vermogens behoren toe aan de Persoonlijkheid Gods, Viṣṇu.


In het Engels aangepast uit The Gauḍīya, Jaargang 20, No. 5
door het Team van Rays of The Harmonistcc by-sa.png Dit artikel "Alles in deze wereld verandert" kan worden gedeeld met insluiting van de licentie Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Unported (CC BY-SA) onder vermelding van auteur, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura, Rays of The Harmonist, Jaargang 13, No. 1 en Pro Deo Uitgever Jaya Radhe, Nederlandse vertaling: Indira dasi.

www.creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.nl
www.purebhakti.com/resources/harmonist-monthly/106-year-13/1690-everything-in-this-world-is-changing
www.jayaradhe.nl/harmonist_alles_in_deze_wereld_verandert.htm

PDF


TOP


title=""