Menu:   Nederlands   Engels


Index

Rays of The Harmonist

www.purebhakti.com/resources/harmonist-monthly


Pagina 2


Het belang van de inachtneming van Cāturmāsya-vrata


Vamana door Śrī Śrīmad Bhaktivedānta Vāmana Gosvāmī Mahārāja

"Ook al wordt Cāturmāsya-vrata niet genoemd als een van de vierenzestig onderdelen van bhakti, zoals bechreven in Śrī Bhakti-rasāmṛta-sindu, heeft Śrīman Mahāprabhu Cāturmāsya-vrata persoonlijk gevolgd, toen Hij in Purī, Śrī Raṅgam, en in andere plaatsen woonde, waarmee Hij de levende wezens in de wereld instructies heeft gegeven met betrekking tot de noodzaak om deze vrata te volgen."

Lees verder...
Wie is een echte guru?


Bhaktisiddhanta
door Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura Prabhupāda

"Wie is een echte guru? Dat is degene, die zich constant bezighoudt met dienstverlening aan Śrī Hari. En wie is een waar geleerd persoon? Dat is degene, die – in de woorden van Śrī Kṛṣṇa – goed op de hoogte is met kennis over de gebondenheid en bevrijding van de jīva (C.f. Śrīmad-Bhāgavatam 11.19.41)."

Lees verder...

Rādhā-tattva en Śrī Rādhā’s verschijning


Vamana door Śrī Śrīmad Bhaktivedānta Vāmana Gosvāmī Mahārāja

"Iedere sādaka heeft van nature belangstelling voor Śrī Rādhikā, want zonder Haar te dienen is het uitzicht op dienstverlening aan Śrī Kṛṣṇa ver te zoeken. De waarheid van Haar wezen kan echter alleen worden behoed, als Ze wordt geopenbaard of beschreven zoals Ze is, anders nemen we louter misleiding waar, die garandeert, dat waarheid onwaar is en onwaarheid waar."

Lees verder...

“Zorg vooral goed voor Śrīla Gurudeva”


BV

door Śrī Śrīmad Bhaktivedānta Nārāyaṇa Gosvāmī Mahārāja

"Het baart me zorgen en pijn te weten, dat de meest vererenswaardige Śrī Śrīla Gurudeva langzaam steeds zwakker wordt. Jullie moeten allemaal, en vooral jij, goed voor hem zorgen."

Lees verder...
Śrī Bhagavān bevindt Zich buiten tijd en ruimte


Vamana door Śrī Śrīmad Bhaktivedānta Vāmana Gosvāmī Mahārāja

"Iemand, die Kṛṣṇa’s karakter en daden aanziet voor politiek en ze als immoreel beschouwt, heeft de hel als bestemming. Het verlangen om de transcendente gedaante van Śrī Bhagavān af te breken maakt van het levend wezen een impersonalist, een māyāvādī. De vererenswaardige gedaante (śrī vigraha) van Bhagaván is saccidānanda."

Lees verder...

Moeten we leerlingen aanvaarden?


Bhaktisiddhanta
door Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura Prabhupāda

* Is het noodzakelijk om constant in het gezelschap van heilige personen (sādhu-saṅga) te zijn?.
* Hoe worden we uit de kringloop van het materiële bestaan (saṁsāra) bevrijd?
* Moeten we leerlingen aanvaarden?

Lees verder...

Trouw aan Śrī Rūpa Gosvāmī


Vamana
door Śrī Śrīmad Bhaktivedānta Vāmana Gosvāmī Mahārāja

"Śrī Gaurasundara heeft vooral via Śrī Rūpa op een zeer bijzondere wijze de geschriften over bhakti-rasa geopenbaard. Śrī Gauḍīya Vaiṣṇava’s zijn trots zich voor te stellen als śrī rūpanuga, volgelingen van Śrī Rūpa."

Lees verder...

Voorkeur voor dienstverlening boven gezondheid


BV door Śrī Śrīmad Bhaktivedānta Nārāyaṇa Gosvāmī Mahārāja

"Mijn gezondheid laat te wensen over en de dokter wil me nu opnemen in het ziekenhuis in Delhi. Maar nadat ik de brief van Śrīpāda Trivikrama Mahārāja en Śrīpāda Hari Bābū ontving, heb ik dat uitgesteld en voor 28-01-69 een couchette gereserveerd op de slaaptrein naar Bengalen."

Lees verder...
De veelzijdige glorie van Sri Guru-padapadma


Vamana door Śrī Śrīmad Bhaktivedānta Vāmana Gosvāmī Mahārāja

"Saṅkīrtana is onze eeuwigdurende bezigheid. Waar veel mensen voor kīrtana bijeen komen, spreken we van saṅkīrtana. Śrī Gaurasundara is de vader van saṅkīrtana; saṅkīrtana is Śrī Gaurāṅga’s zoon. Ik ben Śrī Gurudeva alles verschuldigd. Waarom? Hij heeft me zoveel gegeven:..."

Lees verder...

Benut ieder moment voor het ware welzijn


Bhaktisiddhanta
door Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura Prabhupāda

"Omdat we zelfs niet zeker kunnen zijn van de duur van een ademhaling, omdat het onze laatste ademtocht kan zijn, moeten we zelfs dit ogenblik besteden voor het verkrijgen van ons ware welzijn. Hiertoe mogen we niet luisteren naar iemand van deze wereld, die ons een tegengesteld advies kan geven."

Lees verder...
Obstakels vormen de barometer van onze vooruitgang


BV door Śrī Śrīmad Bhaktivedānta Nārāyaṇa Gosvāmī Mahārāja

"Dienstverlening aan Hari, Guru en Vaiṣṇava’s is niet gemakkelijk, omdat zich van tijd tot tijd allerlei soorten hindernissen en belemmeringen voordoen om ons op de proef te stellen. Wat anders kan als barometer dienen voor onze vooruitgang en dienstverlenende houding zonder dergelijke obstakels? Alleen aan de hand van deze maatstaf kan men zien hoeveel vooruitgang men heeft gemaakt."

Lees verder...
Materiële gehechtheid kan nooit het gevolg zijn van Guru-sevā


BV door Śrī Śrīmad Bhaktivedānta Nārāyaṇa Gosvāmī Mahārāja

"Het hoogste resultaat en succes van alles in deze wereld, of van alle aanwinsten – met andere woorden, alle studie, schrijfwerk, het lezen van Veda, opoffering, chanten, soberheid, vaihī-bhakti en rāgānuga-bhakti – is het verkrijgen van dienstverlening aan de lotusvoeten van śrī guru, een niet-verschillende manifestatie van Bhagavān, Śrī Hari Zelf. Of is het gevolg van dienstverlening aan guru gehechtheid aan wereldse kennis en zintuiglijk plezier? Volgens mij kan gehechtheid aan materiele scholing en het vergaren van rijkdom, vrouwen, prestige en zintuiglijk plezier nooit het gevolg zijn van guru-sevā".

Lees verder...Chant het transcendente woord naar anderen anders raakt Hij verduisterd


Bhaktisiddhanta
door Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura Prabhupāda

"We worden alleen in staat gesteld ons duurzame welzijn te realiseren, indien we onszelf onder de beschermende leiding van Śrīla Vyāsadeva plaatsen."

Lees verder...

De noodzaak van onvervalste nederigheid


Bhaktisiddhanta
door Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura Prabhupāda

"Het uiterlijk vertoon van nederigheid is geen eigenschap van laagheid, waarvan men nederiger wordt dan een blad gras. Een vertoon van nederigheid is niets anders dan onoprechtheid of schijnheiligheid. Aanroepen op een manier, waaraan een ondergeschikte zal beantwoorden, kan God niet bereiken."

Lees verder...

Alles in deze wereld verandert


Bhaktisiddhanta
door Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura Prabhupāda

"De naam van de Persoonlijkheid Gods is Viṣṇu. Het persoonlijke gezicht wordt in het Sanskriet aangeduid met ‘[Param] Brahman’, hetgeen bekent ‘grootmoedig’, ‘groot’, ‘gigantisch’ enzovoort en het vertegenwoordigt het macrokosmische gezichtspunt. De Persoonlijkheid, die los van Zijn schepping staat, is Viṣṇu. Viṣṇu beschikt over drie vormen van energie."

Lees verder...

Het cultiveren van het ideaal gevestigd door Śrī Gaurasundara


Vamana door Śrī Śrīmad Bhaktivedānta Vāmana Gosvāmī Mahārāja

"De vele filosofische conclusies, die Śrīman Mahāprabhu heeft geopenbaard en persoonlijk heeft gepredikt via Svarūpa, de Zes Gosvāmī’s en de Gauḍīya guru-varga met betrekking tot het bepalen van het object van verering (upāsya-tattva), zijn geen onderwerpen, die kunnen worden bevat door mensen, die vijandig staan tegenover bhakti. Hij heeft de Gauḍīya’s de instructie gegeven om ongunstige associatie in alle opzichten op te geven."

Lees verder...
Die Mahāpuruṣa


Narayana door Śrī Śrīmad Bhaktivedānta Nārāyaṇa Gosvāmī Mahārāja

Door de genade van deze mahāpuruṣa [Śrī Śrīmad Bhakti Prajñāna Keśava Gosvāmī Mahārāja] heeft Kali in een tijdspanne van de laatste zesentwintig jaar geen kans gezien om enige invloed op me uit te oefenen. Ik bied aan de lotusvoeten van deze mahāpuruṣa mijn śraddhā-puṣpāñjali aan.

Lees verder...
Ware Darsana van Sri Jagannatha-deva


Vamana door Srila Bhaktivedanta Vamana Gosvami Maharaja

"Alleen degenen, die zijn gebaad in de ambrozijnen oceaan van bhakti-rasa, staan aan de branding van deze oceaan van het materiële bestaan, zoals getuigen onder leiding van Śrī Rūpa, die de ware betekenis begrijpen van het grote Ratha-yātra festival van Mahāprabhu, Śrī Jagad-bandhu, de weldoener van de hele wereld. Dit festival behelst in werkelijkheid de sampradāya onder leiding van Śrī Rādhā, die de zoon van de koning van Vraja met koorden van liefde wegtrekt uit het rijk van het majestueuze aiśvarya spel, Śrī Kṣetra Nīlācala, naar het land van het zoete mādhurya vermaak, Sundarācala Vṛndāvana."

Lees verder...
Wat is de meest ernstige vorm van Nama-aparadha?


Bhaktisiddhanta
door Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada

Hoe kunnen we in één leven perfectie bereiken?
Met welke methode kunnen we Sri Bhagavan kennen?
Wat is de meest ernstige vorm van Nama-aparadha, of overtreding tegen de heilige naam?

Lees verder...

De hoogst gekwalificeerde Vaisnava ziet zichzelf als de laagste van allemaal


Bhaktisiddhanta
door Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada

"Een uiterlijk vertoon van nederigheid is niet de kwaliteit, waardoor men nederiger is dan een blad gras. Een show van nederigheid is niets anders dan een teken van onzekerheid, of schijnheiligheid. Zich gedragen op een manier, waaraan een ondergeschikte beantwoordt, is niet de methode om God te bereiken."

Lees verder...
Pagina 3

TOP

title="Uitgeverslogo"