Menu:   Nederlands   Engels


Index

Rays of The Harmonist

www.purebhakti.com/resources/harmonist-monthly

NIEUWSBRIEF


Herinneringen in afgescheidenheid


Vamana
door Śrī Śrīmad Bhakti Vijāna Bhāratī Gosvāmī Mahārāja

Bewaar sterk enthousiasme en verdraagzaamheid in jouw hart. Als je de glimlach op het gezicht van śrī gurudeva en de Vaiṣṇavas in jouw hoofd houdt en denkt aan hun instructies en lessen, zal je te allen tijde en onder alle omstandigheden rust in jouw geest vinden..."

Lees verder...
Wanneer deemoed bestendig wordt


BV door Śrī Śrīmad Bhaktivedānta Nārāyaṇa Gosvāmī Mahārāja

"Prema en onvervalste nederigheid zijn synoniem. Ze zijn wederzijds complementair. Voor zover mogelijk moet je met respectievelijk lichaam, spraak en verstand geen activiteit uitvoeren, woorden spreken of gedachten koesteren en conclusies trekken, die jouw nederigheid doen afnemen. Alleen wanneer onvervalste deemoed bestendig wordt, kan bhāgavata-prema zich manifesteren. Dit is de opvatting van alle grote heiligen..."

Lees verder...
Herinneringen aan nitya-līlā-praviṣṭa oṁ viṣṇupāda
Śrī Śrīmad Bhaktivedānta Vāmana Gosvāmī Mahārāja


Vamana
door Śrī Śrīmad Bhaktivedānta Nārāyaṇa Gosvāmī Mahārāja

"Ik heb met pūjyapāda Vāmana Mahārāja bijna zestig jaar samengewoond en had de gelegenheid om hem van dichtbij te observeren en hem te leren kennen. Hij beschikte over alle kwaliteiten, die aan een Vaiṣṇava inherent zijn. Hij was van nature eenvoudig, ernstig, nederig, tolerant, liep over van guru-niṣṭhā en was bereid de Vaiṣṇavas te dienen..."

Lees verder...
Jouw zoon is een dienaar van Kṛṣṇa


Bhaktisiddhanta door Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura Prabhupāda

"Toen ik aankwam in het station, hoorde ik door de wil van Bhagavān, dat Totā ons heeft verlaten vertrokken. Je kende Totā als jouw zoon; hij is een dienaar van Kṛṣṇa. Hij kwam in het huis van een Vaiṣṇava en jullie als vader en moeder van een Vaiṣṇava hebben hem ten dienste gestaan. Hij kreeg zoveel dienstverlening als hij nodig had te aanvaarden en vertrok toen. Totā had van jullie beiden een lichaam gekregen, maar hij is een geestelijke ziel (jīvātmā) en een Vaiṣṇava. Zijn eeuwige plicht is dienstverlening aan Bhagavān..."

Lees verder...Jezus Christus is Jagad-guru


Bhaktisiddhanta
door Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura Prabhupāda

"Als iemand een dergelijke grote ziel uit het verleden als jagad-guru aanvaardt in dit geval Jezus Christus en hem in zijn voetspoor in het heden wil volgen en denkt, dat een mahānta-guru niet noodzakelijk is, is het de vraag tot op welke hoogte hij in staat zal zijn de gezichtspunten van Jezus op de juiste wijze te kunnen volgen..."

Lees verder...
De instructies van de Gītā


Vamana door Śrī Śrīmad Bhaktivedānta Vāmana Gosvāmī Mahārāja

"Het is voor het levend wezen niet mogelijk om perfectie in sādhana te bereiken zonder voor Śrī Bhagavān te huilen en nederig tot Hem te bidden. Ook al raakt het rusteloze verstand bij het chanten van śrī nāma in alle richtingen verstrooid, moeten we het terugplaatsen en vasthouden. Dit wordt mogelijk met abhyāsa-yoga (de yoga van de beoefening) en daarbij is het noodzakelijk om enige vairāgya-yoga (de yoga van onthouding) te praktiseren, met andere woorden, regulering van dieet, vrije tijd en zelfonthouding..."

Lees verder...
Śrī Gurus hartgemeende wens


BV door Śrī Śrīmad Bhaktivedānta Nārāyaṇa Gosvāmī Mahārāja

"Ik zou graag willen, dat jouw leven gelukkig en vredig zou zijn, zoals een lantaarnpaal, een ideaal, dat enigszins boven het standaardniveau van de gewone massa uitstijgt. Jouw leven mag niet alleen bestaan uit geboorte, ten volle doorgebracht in lustbevrediging en sterven. Mag jouw leven worden als dat van de hooggeleerde Gārgī, Maitrāyī, Arundhatī, Anusūyā en Mīrā, opdat je de stralen van [transcendent] licht in de wereld mag verspreiden..."

Lees verder...
Nāma-bhajana en de genade van Śrī Hari, Guru & Vaiṣṇavas


Vamana door Śrī Śrīmad Bhaktivedānta Vāmana Gosvāmī Mahārāja

"Je moet alle vormen van aardse taken terzijde schuiven en dagelijks een lakh chanten, pūjā en arcana voor het Godsbeeld uitvoeren, verscheidene heilige teksten bestuderen en naar de maṭha gaan om jouw voordeel te doen met het horen van śrī hari-kathā. Dit is het speciale doel van Kṛṣṇas saṁsāra, Bhagavāns saṁsāra. Velen denken, dat n lakh (lakṣa) nāma betekent, dat je jouw lakṣya (gerichte aandacht) vasthoudt en chant, maar dat is een eenzijdig idee. Het chanten van een vastgestelde hoeveelheid śrī nāma betekent chanten met een stabiel hart, terwijl je huilt en weent van verdriet. Men met op die manier [in verzonkenheid] het vastgestelde aantal rondjes voltooien."

Lees verder...
Śrī Nāma-sevā in Śrī Dhāma


Bhaktisiddhanta
door Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura Prabhupāda

"In deze wereld zijn echt alleen degenen aanbidding waardig, die de heilige naam (nāma) van Śrī Bhagavān, Zijn woonplaats (dhāma) en Zijn wensen (kāma) dienen. Zonder śrī nāma te dienen kan niemand zich onttrekken aan de misverstanden, die uit māyā voortkomen. Het gevolg van het dienen van śrī nāma is bevrijding van alle vormen van vooringenomenheid en verankering in de dienstbaarheid aan de wensen (kāma) van Śrī Kṛṣṇa."

Lees verder...Śrīmad-Bhāgavatam, Koning van devotionele literatuur


Vamana door Śrī Śrīmad Bhaktivedānta Vāmana Gosvāmī Mahārāja

"Alleen wanneer men een gevoel van gehechtheid heeft voor Śrī Bhagavān, heeft lezen en schrijven betekenis en geeft het vervulling. Er wordt nergens een beter perspectief geboden dan dat van Śrīmad-Bhāgavatam. Dat is de reden, waarom men diepgaand gegrondvest moet raken in de begrippen van Śrīmad-Bhāgavatam, de koning van devotionele literatuur, de essentie van de hele Vedānta en het natuurlijke commentaar op de gāyatrī-mantra."

Lees verder...

Yaśodānandana en Devakīnandana


BV door Śrī Śrīmad Bhaktivedānta Nārāyaṇa Gosvāmī Mahārāja

"Yaśodānandana en Devakīnandana zijn wat betreft tattva n, maar gezien vanuit het perspectief van rasa hebben ze ieder een specialiteit (vaiśiṣṭya). Devakīnandana draagt geen pauwenveer en heeft geen vaṁśī en stok (om de koeien te hoeden) bij Zich en Hij is niet getooid met de kleding en de houding (abhimāna) van een gopa, maar Hij kan op zijn minst wel afgescheidenheid (viraha) ervaren. Wanneer in Mathurā en Dvārakā onderwerpen over Vraja worden besproken, verschijnt via het medium van die vertellingen Yaśodānandana Gopi-vallabha Kṛṣṇa in Vāsudeva-Kṛṣṇa [Devakīnandana]."

Lees verder...
De inachtneming van Ūrja-vrata


Vamana door Śrī Śrīmad Bhaktivedānta Vāmana Gosvāmī Mahārāja

"In de maand van niyama-sevā moet men op gereguleerde wijze diverse onderdelen van bhakti uitvoeren in de wetenschap, dat sevā se niyama dienstverlening is die regulering. Het is absoluut verplicht om iedere dag eredienst (pūjārcana) eredienst uit te voeren, ārati te zien, de lezing bij te wonen en kīrtana uit te voeren, verscheidene heilige boeken te bestuderen, Dāmodarāṣṭakam te reciteren en diverse andere stavas en stotras op te zenden."

Lees verder...

Wat is de manier om de complete genade van Kṛṣṇa te krijgen?


Bhaktisiddhanta
door Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura Prabhupāda

"Als Śrī Vārṣabhānavī-devī (Śrīmatī Rādhikā) iemand als van Zichzelf aanvaardt als een rūpānuga, of een volgeling van Śrī Rūpa Gosvāmī dan alleen is voor hem de genade van Kṛṣṇa ten volle toegankelijk. Hij kan dit fortuin alleen bereiken, indien hij de kikara kan worden van śrī guru, die zelf de beste onder de volgelingen van Śrī Rūpa Gosvāmī is."

Lees verder...

Śrī Dāmodarāṣṭakam en Cāturmāsya-vrata


Vamana door Śrī Śrīmad Bhaktivedānta Vāmana Gosvāmī Mahārāja

"Als men tijdens de maand Kārtika pūjā (eredienst) uitvoert om Śrī Rādhikā een plezier te doen, doet dat Ḍāmodara Śrī Hari een plezier, want Ūrjeśvarī Śrīmatī Rādhārāṇī is de presiderende godheid van deze maand. De eigenaar van alle vermogens, Dāmodara Śrī Kṛṣṇa, aanvaardt geen eerbetoon zonder Zijn svarūpa-śakti (intrinsiek vermogen), ofwel hlādinī-śakti. Op dezelfde manier wijst Śrī Rādhā-devī, de antaraṅga (intieme) of parā-śakti (hoogste energie), in afwezigheid van Haar prāṇanātha (de Heer van Haar leven) alles af. Dit is nu precies de reden, waarom..."

Lees verder...
Een berg waardevolle instructies


BV door Śrī Śrīmad Bhaktivedānta Nārāyaṇa Gosvāmī Mahārāja

"Je vroeg naar de glorie van de maand Kārtika. In de maand Kārtika heeft allerlei spel en vermaak van Kṛṣṇa plaatsgevonden. (a) Meteen op de eerste dag van Kārtika, namelijk op [Śāradīya-]pūṁma, had de mahā-rāsa plaats in Vaṁśivaṭa in Vṛndāvana en werd de suprematie van Śrīmatī Rādhikā gevestigd. (b) In deze maand van Kārtika heeft Moeder Yaśoda Kṛṣṇa met het koord van haar liefde aan een vijzel vastgebonden. Vr dit incident is in geen enkele andere manifestatie van Kṛṣṇa iemand in staat geweest om Hem vast te binden."

Lees verder...Pagina 2

TOP

title="Uitgeverslogo"