publicaties
JR

Deze uitgever vertaalt en publiceert uitgaven van Gaudiya Vedanta Publications India (GVP).
Met de genade van Sri Srimad Bhaktivedanta Narayana Gosvami Maharaja kan deze seva worden uitgevoerd en opgedragen aan Sri Guru, de Vaisnava's en het Nederlandse publiek. Contact: mailto [@] jayaradhe.nl

Menu


cover NIEUW: Sri Raya Ramananda Samvada - Meer dan vijfhonderd jaar geleden zat Sri Caitanya Mahaprabhu (Bhagavan Sri Krsna Zelf) met Zijn vertrouwelijke toegewijde, Sri Ramananda Raya, aan de oever van de Godavari Rivier. Hij informeerde bij hem - alsof Hij van niets wist - over... Lees verder...Boeken P-Z


***Paperbacks op ťťn pagina met prijzen staan hier
Zoekterm: BV Narayana Maharaja***cover Prabandha Pancakam - Vijf essentiŽle essays - Dit uitzonderlijke boek wordt door iedereen in de Gaudiya Vaisnava Sampradaya gewaardeerd voor het onbevreesd beschermen van de Gaudiya filosofische principes. "Wat valt er te zeggen van andere Vaisnava sampradayas van tegenwoordig, zelfs in de Sankara Sampradaya zien we eenheid en anugatya, of het aanhangen van de principes van voorgangers, dat overal in onze Gaudiya Sampradaya ontbreekt. Met gevouwen handen en grote ernst bidden we daarom, dat de kameraadschap in de zuivere sampradaya na het serieus bestuderen van deze Sri Prabandha Pancakam mag worden beschermd en behouden" (205 pag)

* PAPERBACK     * PDF (1,7 Mb)cover Prabandhavali - Deze verzameling devotionele essays bevat authentieke en inspirerende levensgeschiedenissen en lessen van hedendaagse geestelijk leermeesters en enkelen uit de tijd van Mahaprabhu, namelijk Sri Advaita Acarya, Sri Nityananda Prabhu en Srila Raghunatha dasa Gosvami in de Gaudiya Vaisnava disciplinaire opvolging. De laatste drie hoofdstukken geven essentiŽle instructies voor de beoefening van zuivere bhakti (221 pag)

* PAPERBACK     * PDF (1,6 Mb)cover Prema-pradipa - "Met de wens om de verheven positie van het vaisnavisme aan te tonen heb ik dit werk getiteld Prema-pradipa geschreven en in termijnen gepubliceerd in mijn tijdschrift Sajjana-tosani. Door kennis te nemen van dit werk hebben veel onderlegde jongeren krsna-bhakti opgepakt en me verzocht om Prema-pradipa als boek uit te geven." -Srila Bhaktivinoda Thakura. Deze spirituele roman handelt onder meer over hatha-yoga, raja-yoga en brahmoÔsme, die tegen het licht worden gehouden van het veruit superieure vaisnavisme (209 pag)

* PAPERBACK     * PDF (2 Mb)cover Prema-samputa - De Schatkist van Zuivere Transcendente Liefde - Op een vroege ochtend had Vrajendra-nandana Sri Syamasundara, de ongeremd zorgeloze levensgenieter van rasa, Zich verkleed als een jongedame met een hartveroverende schoonheid en liep de binnenplaats van Srimati Radhika op. Hij hield Zijn lotusgezicht achter een donkerrode sluier verstopt en ging uit verlegenheid met neergeslagen ogen voor Haar staan. In Zijn hart verlangde Hij ernaar over de excellentie van Haar liefde voor Hem te horen en over de inferieuriteit van Zijn liefde voor Haar (125 pag)

* PAPERBACK     * PDF (1,2 Mb)cover Raya Ramananda Samvada - Meer dan vijfhonderd jaar geleden zat Sri Caitanya Mahaprabhu (Bhagavan Krsna Zelf) met Zijn vertrouwelijke toegewijde, Sri Ramananda Raya, aan de oever van de Godavari Rivier. Hij informeerde bij hem - alsof Hij van niets wist - over het hoogste doel van het leven voor het welzijn van alle levende wezens. Het eerste antwoord van Sri Ramananda was niet bevredigend voor Sri Caitanya, die naar een dieper antwoord zocht. Keer op keer wees Hij het doel af, dat Sri Ramananda Hem voorlegde, en noemde het 'uiterlijk'. Toen Sri Ramananda tenslotte de natuurlijke, eeuwige religie van de ziel aanroerde, was Bhagavan enigszins tevreden. Zijn achtereenvolgende vragen raakten diepten aan, die Zijn toegewijde verbijsterden en verheugden en die hij allemaal op wonderbaarlijke wijze heeft kunnen beantwoorden (373 pag)

* PAPERBACK     * PDF (2 Mb)cover Reis van de Ziel - We hebben vertrouwen in allerlei authoriteiten om ons te informeren over materiŽle zaken, maar wie moeten we vertrouwen met betrekking tot transcendente onderwerpen en de transcendente wereld? Transcendentie kunnen we niet met materiŽle zintuigen ervaren. Hoe kunnen we dan een idee krijgen van die zuivere realiteit? We zien het lichaam, maar niet de ziel. Hoe kunnen we verifiŽren, dat achter de materie een ziel aanwezig is? God is overal, maar we zien Hem niet. Hoe kunnen we dan vaststellen wie God is? Het is duidelijk, dat wij de wereld niet besturen, maar hoe kunnen we weten, dat er een God is, uit wie deze schepping is voortgekomen en dat Hij haar bestuurt? Iedere dag worden miljoenen mensen geboren en miljoenen anderen sterven. Wie bestuurt dat overweldigende getij van geboorte en dood? De getijden in zee komen en gaan volgens schema, de zon verschijnt volgens schema en de hele natuur kent regelmatigheid. Wij hebben geen controle over deze ritmes en toch wordt alles op de een of andere manier in stand gehouden (373 pag)

* PAPERBACK     * PDF (4,6 Mb)cover Rupa Gosvami, De karakteristieke bijdrage van Sri Rupa Gosvami - Wat is Srila Rupa Gosvami komen geven? Omdat hij de diepste wens in het hart van Sri Caitanya Mahaprabhu kende, was hij in staat de missie van Mahaprabhu op deze Aarde te vestigen. Sri Srimad Bhaktivedanta Narayana Gosvami Maharaja, wiens hart en ziel bestaan uit de lessen van Srila Rupa Gosvami, distilleert de essentie van die lessen in deze ambrozijnen monografie. Parakiya-bhava en bhakti-rasa en de karakteristieken van uttama-bhakti en prema-bhakti worden hier uiteengezet en verdedigd. (87 pag)

* PAPERBACK     * PDF (940 Kb)cover Sentimenten van de ziel - Onderkennen van de ware sentimenten van de ziel is de herziene uitgave van het boekje over sahajiyaÔsme en sahajiya babaji cultuur getiteld Gaudiya vaisnavisme versus sahajiyaÔsme door Srila Bhaktivedanta Narayana Gosvami Maharaja. Deze uitgebreide uitgave bevat lezingen van Srila Gurudeva, die de oprechte aspirant informeren over het ware proces van bhakti en hoe hij zich kan beschermen tegen het gevaar van de invloed van de imitatie van bhakti (247 pag)

* PAPERBACK     * PDF (3,4 Mb)siksastaka Siksastaka - De Acht Verzen van deze Sri Siksastaka voortkomend uit de goddelijke mond van Sri Caitanya Mahaprabhu stralen als het meest briljante juweel van transcendentale literatuur. Ze vormen de essentie van de Veda's en zijn een halssnoer voor Gaudiya Vaisnava's. Deze definitieve versie met de vertaling en het commentaar van Srila Bhaktivedanta Narayana Gosvami Maharaja presenteert de zielsbewogen commentaren van Srila Bhaktivinoda Thakura en Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura. Inclusief Devanagari, Romeins diacritisch en woord-voor-woord vertaling (251 pag)

* PAPERBACK     * PDF (5 Mb)
Sivatattva Siva-Tattva - Het Principe Shiva - In dit boek geeft Srila Gurudeva een schitterende uitleg van de heilige Hindu drieŽenheid, Brahma, Vishnu en Shiva. Bekrachtigd door zijn geestelijk leermeesters in de disciplinaire opvolging van de gaudiya vaisnava traditie onhult hij de waarheid (tattva) over de oorspronkelijke positie van Shiva Mahadeva en geeft ons een inzicht in zijn liefdevolle natuur vol genegenheid. Vaisnavanam yatha shambhuh "Shiva is de grootste Vaishnava." Hij is de enige halfgod met een eeuwige identiteit als Sada-Siva en zijn ziel is een gopi in Vrndavana (101 pag)

* PAPERBACK     * PDF (1,4 Mb)SriRadha Sri Radha - onze allerhoogste toevlucht, waarin vooraanstaande Gaudiya Vaisnava's Haar glorie roemen. Wie is Sri Radha? Ze is de tedere, goddelijke wederhelft van de Allerhoogste Persoonlijkheid, Sri Krishna. Ze is de personificatie van Zijn energieke vermogen, vooral van Zijn zegen - en Zij schenkt die transcendentale zegen aan iedereen, die zijn toevlucht tot Haar neemt. Dit is gerealiseerd door de beoefenaars van bhakti, zoals de auteurs van de artikelen in dit boek. Het is hun oprechte wens om anderen het substantiŽle, niet aflatende geluk te zien proeven, het pad, dat ze op deskundige wijze onthullen in Sri Radha - Onze allerhoogste toevlucht (433 pag)

* PAPERBACK     * PDF (4,7 Mb)cover Summum van Toewijding - In Murwillumbah, AustraliŽ, kwamen in 1997 de toegewijden dagelijks bijeen om de boeiende beschrijvingen te horen van Sri Srimad Bhaktivedanta Narayana Gosvami Maharaja over de liefde van zuivere toegewijden voor Krishna, waarbij hij iedere dag een hoger niveau van devotie introduceerde. "Kom met me mee" begon hij zijn lezing en iedereen zat aan zijn lippen gekluisterd, terwijl hij stapsgewijs het summum van toewijding presenteerde: een onvermengde dienares van Srimati Radhika te worden. Deze studieklassen zijn gebaseerd op het vierde vers van Adi-lila uit Sri Caitanya-caritamrta en formuleren de intentie van Sri Caitanya Mahaprabhu voor Zijn komst op Aarde met grote precisie, waardoor iedereen ze goed kan volgen (327 pag)

* PAPERBACK     * PDF (2,8 Mb)utkalikavallari Ujjvala-nilamani-kirana - Srila Rupa Gosvami, de dierbare eeuwige metgezel van Sri Caitanya Mahaprabhu, heeft de innerlijke wensen van Sri Caitanya Mahaprabhu in deze wereld gevestigd. Hij heeft een geschrift samengesteld genaamd Ujjvala-nilamani, dat is verzadigd van realisatie van de hoogste, uiterst stralende relatie in amoureuze liefde voor Sri Krsna, de koning van Vraja en het depot van alle rasa. Srila Visvanatha Cakravarti Thakura heeft de essentie van dit boek in zeer eenvoudig en gemakkelijk te begrijpen Sanskriet gepresenteerd, alsof hij de hele oceaan in een enkele pot had gegoten. Srila Bhaktivedanta Narayana Gosvami Maharaja heeft dit boek vertaald en van commentaar voorzien (115 pag)

* PAPERBACK     * PDF (951 Kb)upadesamrta Upadesamrta - Het ambrozijnen advies van Sri Rupa Gosvami. Deze ongeŽvenaarde uitgave bevat de commentaren van Srila Radha-ramana dasa Gosvami, Srila Bhaktivinoda Thakura, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada en is vertaald uit de Hindi uitgave van Srimad Bhaktivedanta Narayana Gosvami Maharaja. Sri Upadesamrta geeft instructies, die onontbeerlijk zijn voor beoefenaars van het devotionele pad. Zonder deze adviezen te volgen is binnengaan in het gebied van zuivere toewijding en vooral het volgen van het gecompliceerde en verheven pad van spontane devotie (raganuga-bhakti) niet alleen moeilijk, maar onmogelijk (155 pag)

* PAPERBACK     * PDF (1,5 Mb)utkalikavallari Utkalika-vallari - Rank van intense verlangens - Srila Rupa Gosvami, de beste metgezel van Sri Gaurahari, was verzadigd van Zijn genade. Als acarya van de transcendente rasa-sastras schreef hij onschatbare literatuur, inclusief het meest uitzonderlijke werk, Sri Stava-mala, "Een bloemenkrans van gebeden", dat eigenlijk pas later door Srila Jiva Gosvami werd gecompileerd. Utkalika-vallari, een van de bloemen in deze krans, is een poŽtische verhandeling voor de dienstverlening aan Sri Sri Radha-Krsna. Srila Rupa Gosvamipada's zoete devotie voor unnata-ujjvala-madhurya-mayi-bhakti, "de schitterend stralende amoureuze smaak", is een honingbij, waarvan het verrukkelijke gezoem, dat hier op zijn best is, in dit gebed tot volle bloei is gekomen. Utkalika betekent 'zeer intense gretigheid vermengd met extreme onrust' en vallari betekent 'boomklimmer'. Vandaar dat Utkalika-vallari betekent "Rank van intense verlangens" (113 pag)

* PAPERBACK     * PDF (1,4 Mb)cover Venu Gita - Het lied van Krsna's fluit - Srimad Bhagavatam is de volrijpe, ambrozijnen vrucht van de wensboom van vedische literatuur en in deze Srimad Bhagavatam wordt gopi-prema vastgesteld als het hoogste doel van het levend wezen. In het hoofdstuk getiteld "Venu Gita" kunnen enkele torenhoge golven van deze gopi-prema worden waargenomen en zelfs in het hart van trouwhartige toegewijden, die zich nog pas aan de kust van deze nectaroceaan bevinden, ontkiemt het verlangen in deze oceaan te worden ondergedompeld. In dit prachtige commentaar op de verzen van Venu Gita openbaart Sri Srimad Bhaktivedanta Narayana Gosvami Maharaja de diepten van de commentaren van zijn geestelijk voorgangers, Srila Jiva Gosvami en Srila Visvanatha Cakravarti Thakura (289 pag)

* PAPERBACK     * PDF (2,2 Mb)cover Verborgen Pad van Devotie - In 1991 heeft Srila Bhaktivedanta Narayana Gosvami Maharaja vier discussies geleid over Raga-vartma-candrika (Een straal maanlicht op het Pad van Spontane Devotie) van Srila Visvanatha Cakravarti Thakura, die als incarnatie van Srila Rupa Gosvami wordt beschouwd en die de missie van Rupa Gosvami verder kwam toelichten. Dit boek bevat een compilatie van de conversaties van Srila Gurudeva met enkele seniore discipelen van Sri Bhaktivedanta Svami Maharaja, Srila Prabhupada (219 pag)

* PAPERBACK     * PDF (3,8 Mb)Nirvana Voorbij Nirvana - De filosofie van het Mayavadisme. Dit boek onderzoekt in het bijzonder de filosofie van Sri Sankaracarya, wiens misinterpretaties van de Veda's zoveel invloed hebben gehad, dat hij er niet alleen in slaagde het boeddhisme uit India te verdrijven, maar ook dat de meesten van ons zijn vorm van onpersoonlijk mayavadisme aanzien voor hindoeÔsme. De auteur, Srila Bhakti Prajnana Kesava Gosvami Maharaja zegt, "... we kunnen veilig aannemen, dat iedere filosofie, die de neiging heeft het rationele, logische of feitelijke begrip van de persoonlijke gedaante van God te verwateren, te verdelen en te verwarren, bij een of andere gelegenheid onder invloed heeft gestaan van de misleidende krachten van het mayavadisme." Verder toont Voorbij Nirvana aan, dat de leer van Sankaracarya ironisch genoeg niets anders is dan een versluierde vorm van boeddhisme en op geen enkele wijze trouw is aan de oorspronkelijke, vedische wijsheid genaamd sanatana-dharma (285 pag)

* PAPERBACK     * PDF (2 Mb)wijzeliefde Wijze van Liefhebben - "Om in je leven succes, geluk en vrede te brengen moet je proberen al je liefde en genegenheid aan God, Krishna, te geven. Toon die liefde aan alle levende wezens en probeer je hele wezen in te zetten om hen te helpen. Iemand, die anderen met liefde tegemoet treedt, hoeft niets te nemen, maar heeft alles te geven." In dit boekje legt Sri Srimad Bhaktivedanta Narayana Gosvami Maharaja het proces uit om die onzelfzuchtige liefde te realiseren (49 pag)

* PAPERBACK     * PDF (4,7 Mb)

Boeken A-N

TOP

JayaRadhe