JR

MENU   Nederlands   Engels

Boeken Pagina 2
cover Nitya-dharma - Onze eeuwige natuur - In dit boekje leidt Sri Srimad Bhaktivedanta Narayana Gosvami Maharaja ons met een vertaling van zijn lezing in Hindi van 1964 op systematische wijze tot het bevatten van de authentieke natuur van onze ziel. Hij begint met een boeiend verhaal uit de vedische geschiedenis, waarin de koning van de halfgoden en de baas van de demonen met elkaar wedijverden om het vergaren van feitelijke kennis over de identiteit van de ziel. De inhoud voorziet in een consistente basis om alle andere devotionele literatuur te kunnen begrijpen (59 pag).


* PAPERBACK     * PDF (1,2 Mb)     * EPUB (562 Kb)     * KINDLE (207 Kb)
cover Prabandha Pancakam - Vijf essentiŽle essays - Dit uitzonderlijke boek wordt door iedereen in de Gaudiya Vaisnava Sampradaya gewaardeerd voor het onbevreesd beschermen van de Gaudiya filosofische principes. "Wat valt er te zeggen van andere Vaisnava sampradayas van tegenwoordig, zelfs in de Sankara Sampradaya zien we eenheid en anugatya, of het aanhangen van de principes van voorgangers, dat overal in onze Gaudiya Sampradaya ontbreekt. Met gevouwen handen en grote ernst bidden we daarom, dat de kameraadschap in de zuivere sampradaya na het serieus bestuderen van deze Sri Prabandha Pancakam mag worden beschermd en behouden." (211 pag)

* PAPERBACK     * PDF (1,7 Mb)     * EPUB (562 Kb)     * KINDLE (734 Kb)
cover
Prabandhavali - Deze verzameling devotionele essays bevat authentieke en inspirerende levensgeschiedenissen en lessen van hedendaagse geestelijk leermeesters en enkelen uit de tijd van Mahaprabhu, namelijk Sri Advaita Acarya, Sri Nityananda Prabhu en Srila Raghunatha dasa Gosvami in de Gaudiya Vaisnava disciplinaire opvolging. De laatste drie hoofdstukken geven essentiŽle instructies voor de beoefening van zuivere bhakti. (227 pag)


* PAPERBACK     * PDF (1,6 Mb)     * EPUB (373 Kb)     * KINDLE (527 Kb)
cover Prema-samputa - De Schatkist van Zuivere Transcendente Liefde - Op een vroege ochtend had Vrajendra-nandana Sri Syamasundara, de ongeremde zorgeloze levensgenieter van rasa, Zich verkleed als een jongedame met een hartveroverende schoonheid en liep de binnenplaats van Srimati Radhika op. Hij hield Zijn lotusgezicht achter een donkerrode sluier verstopt en ging uit verlegenheid met neergeslagen ogen voor Haar staan. In Zijn hart verlangde Hij ernaar over de excellentie van Haar liefde voor Hem te horen en over de inferieuriteit van Zijn liefde voor Haar. (123 pag)


* PAPERBACK     * PDF (1,2 Mb)
cover Sentimenten van de ziel - Onderkennen van de ware sentimenten van de ziel is de herziene uitgave van het boekje over sahajiyaÔsme en sahajiya babaji cultuur getiteld Gaudiya vaisnavisme versus sahajiyaÔsme door Srila Bhaktivedanta Narayana Gosvami Maharaja. Deze uitgebreide uitgave bevat lezingen van Srila Gurudeva, die de oprechte aspirant informeren over het ware proces van bhakti en hoe hij zich kan beschermen tegen het gevaar van de invloed van de imitatie van bhakti. (251 pag)* PAPERBACK     * PDF (3,4 Mb)     * EPUB (387 Kb)     * KINDLE (548 Kb)
siksastaka Siksastaka - De Acht Verzen van deze Sri Siksastaka voortkomend uit de goddelijke mond van Sri Caitanya Mahaprabhu stralen als het meest briljante juweel van transcendentale literatuur. Ze vormen de essentie van de Veda's en zijn een halssnoer voor Gaudiya Vaisnava's. Deze definitieve versie met de vertaling en het commentaar van Srila Bhaktivedanta Narayana Gosvami Maharaja presenteert de zielsbewogen commentaren van Srila Bhaktivinoda Thakura en Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura. Inclusief Devanagari, Romeins diacritisch en woord-voor-woord vertaling (267 pag).

* PAPERBACK     * PDF (5 Mb)     * EPUB (4,3 Mb)     * KINDLE (4,5 Kb)
Sivatattva Siva-Tattva - Het Principe Shiva - In dit boek geeft Srila Gurudeva een schitterende uitleg van de heilige Hindu drieŽenheid, Brahma, Vishnu en Shiva. Bekrachtigd door zijn geestelijk leermeesters in de disciplinaire opvolging van de gaudiya vaisnava traditie onhult hij de waarheid (tattva) over de oorspronkelijke positie van Shiva Mahadeva en geeft ons een inzicht in zijn liefdevolle natuur vol genegenheid. Vaisnavanam yatha shambhuh "Shiva is de grootste Vaishnava." Hij is de enige halfgod met een eeuwige identiteit als Sada-Siva en zijn ziel is een gopi in Vrndavana. (104 pag)

* PAPERBACK     * PDF (6,3 Mb)     * EPUB (133 Kb)     * KINDLE (201 Kb)
SriRadha Sri Radha - onze allerhoogste toevlucht, waarin vooraanstaande Gaudiya Vaisnava's Haar glorie roemen. Wie is Sri Radha? Ze is de tedere, goddelijke wederhelft van de Allerhoogste Persoonlijkheid, Sri Krishna. Ze is de personificatie van Zijn energieke vermogen, vooral van Zijn zegen - en Zij schenkt die transcendentale zegen aan iedereen, die zijn toevlucht tot Haar neemt. Dit is gerealiseerd door de beoefenaars van bhakti, zoals de auteurs van de artikelen in dit boek. Het is hun oprechte wens om anderen het substantiŽle, niet aflatende geluk te zien proeven, het pad, dat ze op deskundige wijze onthullen in Sri Radha - onze allerhoogste toevlucht. (520 pag)

* PAPERBACK     * PDF (4,7 Mb)     * EPUB (344 Kb)     * KINDLE (585 Kb)
cover Summum van Toewijding - In Murwillumbah, AustraliŽ, kwamen in 1997 de toegewijden dagelijks bijeen om de boeiende beschrijvingen te horen van Sri Srimad Bhaktivedanta Narayana Gosvami Maharaja over de liefde van zuivere toegewijden voor Krishna, waarbij hij iedere dag een hoger niveau van devotie introduceerde. "Kom met me mee" begon hij zijn lezing en iedereen zat aan zijn lippen gekluisterd, terwijl hij stapsgewijs het summum van toewijding presenteerde: een onvermengde dienares van Srimati Radhika te worden. Deze studieklassen zijn gebaseerd op het vierde vers van Adi-lila uit Sri Caitanya-caritamrta en formuleren de intentie van Sri Caitanya Mahaprabhu voor Zijn komst op Aarde met grote precisie, waardoor iedereen ze goed kan volgen. (327 pag)

* PAPERBACK     * PDF (2,7 Mb)     * EPUB (324 Kb)     * KINDLE (573 Kb)upadesamrta Upadesamrta - Het ambrozijnen advies van Sri Rupa Gosvami. Deze ongeŽvenaarde uitgave bevat de commentaren van Srila Radha-ramana dasa Gosvami, Srila Bhaktivinoda Thakura, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada en is vertaald uit de Hindi uitgave van Srimad Bhaktivedanta Narayana Gosvami Maharaja. Sri Upadesamrta geeft instructies, die onontbeerlijk zijn voor beoefenaars van het devotionele pad. Zonder deze adviezen te volgen is het binnengaan in het gebied van zuivere toewijding en vooral het volgen van het gecompliceerde en verheven pad van spontane devotie (raganuga-bhakti) niet alleen moeilijk, maar onmogelijk. (161 pag).

* PAPERBACK     * PDF (4,6 Mb)     * EPUB (169 Kb)     * KINDLE (270 Kb)
utkalikavallari Utkalika-vallari - Een rank van intense verlangens - Srila Rupa Gosvami, de beste metgezel van Sri Gaurahari, was verzadigd van Zijn genade. Als acarya van de transcendente rasa-sastras schreef hij onschatbare literatuur, inclusief het meest uitzonderlijke werk, Sri Stava-mala, "Een bloemenkrans van gebeden", dat eigelijk pas later door Srila Jiva Gosvami werd gecompileerd. Utkalika-vallari, een van de bloemen in deze krans, is een poŽtische verhandeling voor de dienstverlening aan Sri Sri Radha-Krsna. Srila Rupa Gosvamipada's zoete devotie voor unnata-ujjvala-madhurya-mayi-bhakti, "de schitterend stralende amoureuze smaak", is een honingbij, waarvan het verrukkelijke gezoem, dat hier op zijn best is, in dit gebed tot volle bloei is gekomen. Utkalika betekent 'zeer intense gretigheid vermengd met extreme onrust' en vallari betekent 'boomklimmer', vandaar dat Utkalika-vallari betekent "Een rank van intense verlangens" (125 pag)

* PAPERBACK     * PDF (1,4 Mb)
cover Venu Gita - Het lied van Krsna's fluit - Srimad Bhagavatam is de volrijpe, ambrozijnen vrucht van de wensboom van vedische literatuur en in deze Srimad Bhagavatam wordt gopi-prema vastgesteld als het hoogste doel van het levend wezen. In het hoofdstuk getiteld "Venu Gita" kunnen enkele torenhoge golven van deze gopi-prema worden waargenomen en zelfs in het hart van trouwhartige toegewijden, die zich nog pas aan de kust van deze nectaroceaan bevinden, ontkiemt het verlangen in deze oceaan te worden ondergedompeld. In dit prachtige commentaar op de verzen van Venu Gita openbaart Sri Srimad Bhaktivedanta Narayana Gosvami Maharaja de diepten van de commentaren van zijn geestelijk voorgangers, Srila Jiva Gosvami en Srila Visvanatha Cakravarti Thakura. (295 pag)

* PAPERBACK     * PDF (2,2 Mb)     * EPUB (439 Kb)     * KINDLE (612 Kb)
cover Verborgen Pad van Devotie - In 1991 heeft Srila Bhaktivedanta Narayana Maharaja vier discussies geleid over Raga-vartma-candrika (Een straal maanlicht op het Pad van Raganuga-bhakti) van Srila Visvanatha Cakravarti Thakura, die als de incarnatie van Srila Rupa Gosvami wordt beschouwd en die de missie van Rupa Gosvami verder kwam verhelderen. Dit boek bevat een compilatie van de conversaties van Srila Gurudeva met enkele seniore discipelen van Sri Bhaktivedanta Svami Maharaja, Srila Prabhupada.(221 pag)* PAPERBACK     * PDF (3,8 Mb)
Nirvana Voorbij Nirvana - De filosofie van het Mayavadisme. Dit boek onderzoekt in het bijzonder de filosofie van Sri Sankaracarya, wiens misinterpretaties van de Veda's zoveel invloed hebben gehad, dat hij er niet alleen in slaagde het boeddhisme uit India te verdrijven, maar ook dat de meesten van ons zijn vorm van onpersoonlijk mayavadisme aanzien voor hindoeÔsme. De auteur, Srila Bhakti Prajnana Kesava Gosvami Maharaja zegt, het "... kan veilig worden aangenomen, dat in werkelijkheid iedere filosofie, die de neiging heeft het rationele, logische of feitelijke begrip van de persoonlijke gedaante van God te verwateren, te verdelen en te verwarren, bij een of andere gelegenheid onder invloed heeft gestaan van de misleidende krachten van het mayavadisme." Verder toont Voorbij Nirvana aan, dat de leer van Sankaracarya in laatste instantie ironisch genoeg niets anders is dan een versluierde vorm van boeddhisme en op geen enkele wijze trouw is aan de oorspronkelijke, vedische wijsheid genaamd sanatana-dharma. (289 pag)

* PAPERBACK     * PDF (2 Mb)     * EPUB (273 Kb)     * KINDLE (483 Kb)
wijzeliefde Wijze van liefhebben - "Om in je leven succes, geluk en vrede te brengen moet je proberen al je liefde en genegenheid aan God, Krishna, te geven. Toon die liefde aan alle levende wezens en probeer je hele wezen in te zetten om hen te helpen. Iemand, die anderen met liefde tegemoet treedt, hoeft niets te nemen, maar heeft alles te geven." In dit boekje legt Sri Srimad Bhaktivedanta Narayana Gosvami Maharaja het proces uit om die onzelfzuchtige liefde te realiseren. (55 pag)


* PAPERBACK     * PDF (4,7 Mb)     * EPUB (260 Kb)     * KINDLE (388 Kb)GEBRUIKSRECHT: De digitale documenten en boeken op deze website kunnen ten behoeve van zelfstudie ongewijzigd worden gedeeld, gelinkt en opgeslagen. Reproductie door middel van druk, plagiaat, digitale of fotokopieŽn ten bate van commerciŽle doeleinden of het collecteren van donaties in welke vorm en voor welk doel dan ook is niet toegestaan.

Top

vervolg

2006-2020 www.jayaradhe.nl