SK JR

Boeken A-N


***Paperbacks met prijzen op ťťn pagina staan HIER
Zoekterm: BV Narayana Maharaja***
Mirror: purebhakti.com/resources/.../bhakti-books/dutch

Menu

cover cover cover Bhagavad Gita - Deze uitgave van Srimad Bhagavad-gita bevat de essentiŽle betekenissen uit de commentaren van Srila Visvanatha Cakravarti Thakura en Srila Bhaktivinoda Thakura en wordt verder toegelicht door de exegese van Srila Bhaktivedanta Narayana Gosvami Maharaja. Deze vertaling is complementair aan de gezaghebbende en populaire Bhagavad-gita Zoals Het Is van Srila A.C. Bhaktivedanta Svami Maharaja. Voorzien van Sanskriet in Devanagari en Romeins diacritisch schrift en woord-voor-woord vertaling. De Bhagavad-gita is een gouden lied in een duister tijdperk (1.369 pag)

* EBOOKS PER 3 DELEN:   * PDF ZIP (17 Mb)

* PAPERBACK:     * DEEL EEN     * DEEL TWEE     * DEEL DRIEcover Bhakti-tattva-viveka - Beraadslaging over de ware aard van devotie - In Bhakti-tattva-viveka heeft Srila Bhaktivinoda Thakura de essentie van Bhakti-rasamrta-sindu vertolkt in gemakkelijk te begrijpen taal. Dit kleine boekje van vier hoofdstukken beschrijft de intrinsieke aard van bhakti, geeft een analyse van de schijn van bhakti, wijst op de natuurlijke eigenschappen van bhakti en zet de kwalificatie voor bhakti uiteen. Iedere pagina van dit mooie boek is doordrenkt van zijn ernst en zijn liefdevolle zorg om ons deze boodschap werkelijk te laten begrijpen (125 pag)

* PAPERBACK     * PDF (4,5 Mb)Boterdief Boterdief - Over Krishna de Boterdief, "Juist het concept, dat de almachtige, Allerhoogste Persoonlijkheid Gods Zich niet bewust is van Zijn Godheid en dat Hij bang is voor Zijn moeder en streken uithaalt met Zijn vrienden, is universeel vermakelijk. Dit boekje beschrijft het kinderspel van Krishna, die door Zijn eigen geestelijke vermogen vergeet, dat Hij God is en Zich gedraagt als een gewoon kind. Dit spel wordt beschreven in de oude Indiase geschriften, die vaststellen, dat God in hoogste instantie een persoon is, ondanks dat Hij oneindig, onbeperkt en onbevattelijk is. Hij manifesteert Zich in vele gedaanten en wordt vooral met groot ontzag geŽerd. Maar in Zijn authentieke en allerbeste verschijning inspireert Hij het hart van Zijn dierbare toegewijden om zich van Zijn Godheid onbewust te blijven, evenals Hijzelf, ondanks dat Hij verbluffend spel ten uitvoer legt" (95 pag)

* PAPERBACK     * PDF (1,8 Mb)Camatkara Camatkara-candrika - Een manestraal van volslagen verbijstering door Srila Visvanatha Cakravarti Thakura met commentaar van Sri Srimad Bhaktivedanta Narayana Gosvami Maharaja. Dit onvergelijkbare, verhalende gedicht werd geschilderd met de zachte penseel van Srila Visvanatha Cakravarti Thakura's uitermate bekoorlijke en natuurlijke prema-bhakti in de kleur van de alles betoverende nectar van rasa. Deze literaire compositie bestaat uit vier verbazingwekkende, lieftallige verhalen over de stoute ontmoetingen van Radha en Krishna. Dit boekje is bedoeld voor rasika en bhavuka toegewijden en voor sadhakas, die naar de smaak van vraja-rasa verlangen (149 pag)

* PAPERBACK     * PDF (3 Mb)Essentie Essentie van Bhagavad Gita - Dit is een samenvattend werk, dat het belangrijkste vers van Bhagavad-gita behandelt. Het werd gesproken door Bhagavan Sri Krishna: "Verzink jouw geest en hart in Mij, word Mijn toegewijde, vereer Me, bied Mij jouw eerbetuigingen aan, dan zal je zeker tot Mij komen." Deze kleine uitgave biedt levendige voorbeelden van de praktische toepassing van dit vers geÔllustreerd door het spel van Krishna met Zijn toegewijden en onze grote heilige voorgangers (77 pag)

* PAPERBACK     * PDF (1,6 Mb)Bhajana Geheimen van Bhajana Geheimen van Bhajana is samengesteld uit de lezingen van Sri Srimad Bhaktivedanta Narayana Gosvami Maharaja, die hij heeft gegeven tijdens Karttika in Vrindavana in 1996 over de vertrouwelijke instructies uit Sri Bhajana-rahasya door Srila Bhaktivinoda Thakura. Wat is bijvoorbeeld het verschil tussen arcana, sadhana en bhajana? (101 pag)

* PAPERBACK    * PDF (1,1 Mb)Geheimen Geheimen van het onontdekte Zelf door Sri Srimad Bhaktivedanta Narayana Maharaja. Dit boekje is een inleiding tot zelfrealisatie met vertellingen uit de Purana's. Het doel is de lezer te introduceren in de schoonheid en het wonder van zijn of haar eigen natuurlijke wezen. We kunnen dit ervaren door het te horen van degenen, die zijn zelfgerealiseerd. Srila Bhaktivedanta Narayana Gosvami Maharaja is een vooraanstaand heilige en gerenommeerd leraar van goddelijke wijsheid in deze tijd. Hij gaf zijn lezing op een van zijn wereldreizen in maart 2002 in Kuala Lumpur, MaleisiŽ (57 pag)

* PAPERBACK    * PDF (2,6 Mb)paradijs Geluk in het Paradijs der Dwazen - Over de futiliteit van materiŽle lustbevrediging. "Iedereen wil gelukkig zijn, maar over het algemeen vinden we maar een klein beetje geluk en genegenheid in deze wereld." Sri Srimad Bhaktivedanta Narayana Gosvami Maharaja legt uit waar je liefde en genegenheid kunt vinden en hoe je dat het beste kunt doen. Hij vertelt wat zijn missie is en illustreert dat met een voorbeeld van Krishna's genadevolle vrijgevigheid in relatie tot Zijn schoolvriend Sudama brahmana, die zonder iets van Krishna te vragen werd overweldigd met rijkdom, schoonheid en geluk, nadat hij Hem een bezoek had gebracht. (47 pag)

* PAPERBACK     * PDF (1Mb)gift De bijzonderheid van de Gift van Sri Caitanya Mahaprabhu - Deze verhandeling werd in 1986 in het Bengaals geschreven ter gelegenheid van de 500ste jaardag van de komst van Sri Caitanya Mahaprabhu, de verborgen incarnatie van Krishna voor dit tijdperk van Kali. Het werd samengesteld door Sri Srimad Bhaktivedanta Narayana Gosvami Maharaja, die helderheid heeft gegeven over de innerlijke natuur van Sri Caitanya Mahaprabhu en die de specifieke redenen voor Zijn genadevolle missie in deze wereld heeft beschreven (61 pag)

* PAPERBACK     * PDF (5 Mb)paradijs Gita Govinda - "Sri Gita-govinda is een juweel van een boek, dat door Sri Caitanya Mahaprabhu naar ons is toegebracht. We weten, dat Sri Jayadeva Gosvami dit prachtige boek heeft geschreven, maar zonder Sri Caitanya Mahaprabhu was het afgesloten blijven liggen als een parel in een oester of als een sierraad in een juwelenkistje. De glorie van Sri Gita-govinda is door Sri Caitanya Mahaprabhu gemanifesteerd. Zoals niemand ooit de diepe gevoelens van Sri Caitanya Mahaprabhu zou hebben gekend zonder Srila Rupa Gosvami, zo is de glorie van Sri Gita-govinda aan de wereld bekend geworden, omdat Sri Caitanya Mahaprabhu de emoties in Sri Gita-govinda heeft geproefd. Ik heb deze zeer hogeklasse filosofie uitgelegd, maar slechts zeldzame toegewijden in deze wereld zullen dit kunnen begrijpen. Ik heb jullie hier naartoe gehaald alleen om jullie dit te geven" (459 pag)

* PAPERBACK     * PDF (5,5 Mb)cover Gopi Gita - In dit prachtige lied van de gopis worden we meegenomen naar Sri Vrindavana aan de oever van de Yamuna, waar de Gopi's in afzondering van Sri Krishna de diepe pijn in hun hart tot uitdrukking brengen. De emoties van hun lied zouden onmogelijk kunnen worden begrepen, als onze eerbiedwaardige acaryas ze niet hadden geopenbaard. Sri Srimad Bhaktivedanta Narayana Gosvami Maharaja gaat met zijn commentaar verder in op de betekenissen, die zij hebben gegeven en besprenkelt ze met de schitterende realisaties van zijn eigen hart, waarbij hij ons gedegen instructies geeft (403 pag)

* PAPERBACK     * PDF (2,7 Mb)cover Hari-Kathamrta - Hari-katha is het levengevende elixer voor een ieder op het pad van toewijding. Dit boek is een verzameling zoete hari-katha gesproken door Sri Srimad Bhaktivedanta Narayana Gosvami Maharaja op zijn eerste tournťe door Europa en de Verenigde Staten in 1996. Het tweede deel van Sri Hari-kathamrta is een reeks lezingen gesproken in de Kesavaji Gaudiya Matha in Mathura en in Vrndavana in 1997 en is vertaald uit het Hindi en het Bengaals. Dit is een uitgezochte selectie lezingen vol diepgaande siddhanta van het Gaudiya vaisnavisme (275 pag)

* PAPERBACK     * PDF (2,7 Mb)jaiva jaiva jaiva Jaiva-dharma - De wezenlijke functie van de ziel - Deze geromantiseerde en gemakkelijk leesbare vertelling is gebaseerd op spiritueel ontwikkelde persoonlijkheden en anderen in het beschaafde leven van Bengalen van enkele honderden jaren geleden. Het dient als basis voor de filosofie van de Gaudiya Vaishnava's gepresenteerd door Srila Bhaktivinoda Thakura, die de lezer laat kennismaken met de elementaire basisprincipes en hem meevoert tot het esoterische hoogtepunt van spiritueel bewustzijn. In het verhaal zijn indringende filosofische vraagstukken verweven, waarover door velen wordt nagedacht en die blijvend van belang zijn. De diepgaande antwoorden geven helderheid en richting aan de zoektocht naar onze eeuwige natuur, waarmee we ons verankeren in jaiva-dharma, de wezenlijke functie van de ziel. Uit het Bengaals vertaald door Sri Srimad Bhaktivedanta Narayana Gosvami Maharaja (1.301 pag)

* DIGITAAL FORMAAT:   * PDF ZIP (17,5 Mb)


* PAPERBACK IN DRIE DELEN: Jaiva-dharma wordt niet in afzonderlijke boekdelen aangeboden. Het complete werk (delen 1, 2 en 3) kan worden besteld via de uitgever op deze website. Facturering, productie en verzending verloopt via de drukker. Drukkosten van 3 delen: 68,00 - Porto: 6,75 - Totaal: 74,75 euro. Levering alleen in Nederland. Aangezien de prijs van papier in de hele wereld stijgt, kunnen de drukkosten op korte termijn hoger worden. Informeer naar de prijs, voordat u bestelt - mailto [@] jayaradhe.nl.Madhurya Madhurya-kadambini - Om aan de gemeenschap van Gaudiya Vaisnava's het intrinsieke karakter van zuivere toewijding (suddha-bhakti) te openbaren, het proces van haar verschijnen, haar zelfmanifesterende eigenschap en haar onpeilbare glorie heeft de beste rasika Gaudiya Vaisnava acarya, Srila Visvanatha Cakravarti Thakura, deze ongeŽvenaarde Madhurya-kadambini gecomponeerd. Srila Cakravarti Thakura is een van de meest vooraanstaande sri rupanuga Vaisnava geestelijk voorgangers in de disciplinaire opvolging van Srila Rupa Gosvami. Alleen door het proeven van de esthetische extase van het zoete spel van Bhagavan Sri Krsna kunnen de onderwerpen besproken in deze Madhurya-kadambini worden gerealiseerd. Door deze onderwerpen met toewijding te praktiseren kan de beoefenaar gemakkelijk obstakels overstijgen, zoals overtredingen en het verlangen naar rijkdom, verering en prestige, en kan hij liefde voor God ontwikkelen. Door het proeven van de bekoring van Bhagavan wordt zijn leven gezegend en raakt zijn hart compleet vervuld. Hierover bestaat geen twijfel (539 pag)

* PAPERBACK     * PDF (4,8 Mb)     * Kaart (533 Kb)Durvasa Maharsi Durvasa & Sri Durvasa-asrama - Het intrigerende spel van Durvasa Muni - die Ambarisa Maharaja vervloekte, die Srimati Radhika zegende, die de inwoners van Dvaraka op stang joeg, die werd betoverd door Krsna en Balarama - zal stellig iedereen boeien. Dit boekje bevat zestien meeslepende vertellingen uit de levensgeschiedenis van Maharsi Durvasa. Het is geschreven in een eenvoudige, verhalende stijl, waardoor het zich uitstekend leent voor toneelstukken en het een bron van plezier is in familieverband (75 pag)

* PAPERBACK     * PDF (1,1 Mb)Manah Manah-siksa - Welke zijn de prachtige en toch zeer gedisciplineerde innerlijke attitudes, die zich diep in het hart dienen te nestelen van iemand, die oprechte aspiraties heeft om een volgeling van Srila Rupa Gosvami te zijn? In dit boek openbaart de beste rupanuga, Srila Raghunatha dasa Gosvami, de standvastigheid van geest om dat hoogste doel te bereiken. Deze elf ambrozijnen en verrassende instructies aan zijn "broeder verstand" zijn werkelijk voor de serieuze beoefenaar en de oprechte aspirant van radha-dasyam. "O verdorven verstand, hoewel je het pad van sadhana inslaat, beeld je jezelf in, dat je bent gereinigd door te baden in de druppelende urine van de grote ezel van volslagen bedrog en schijnheiligheid" (203 pag)

* PAPERBACK     * PDF (2,5 Mb)cover Nitya-dharma - Onze eeuwige natuur - In dit boekje leidt Sri Srimad Bhaktivedanta Narayana Gosvami Maharaja ons met een vertaling van zijn lezing in Hindi van 1964 op systematische wijze tot het bevatten van de authentieke natuur van onze ziel. Hij begint met een boeiend verhaal uit de vedische geschiedenis, waarin de koning van de halfgoden en de baas van de demonen met elkaar wedijverden om het vergaren van feitelijke kennis over de identiteit van de ziel. De inhoud voorziet in een consistente basis om alle andere devotionele literatuur te kunnen begrijpen (55 pag)

* PAPERBACK     * PDF (1,2 Mb)
Boeken P-Z

TOP

title=""